Zespół

Jesteśmy grupą specjalistów, którzy na ludzi nie patrzą poprzez ich zaburzenia, ale poprzez ich potrzeby.

Rozumiemy proces życia jako ciągłe przechodzenie przez kryzysy indywidualne i rodzinne, które są nieodłącznym mechanizmem budowania swojej autonomii i zdolności do budowania bliskości z innymi.

Widzimy znaczenie relacji pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem. Dlatego też nie nie preferujemy konkretnego podejścia psychoterapeutycznego. Im szersze spektrum doświadczeń terapeuty, tym więcej możliwości jego interwencji. Uznajemy, że uczenie się ma charakter obustronny – w każdej relacji terapeutycznej czy konsultacyjnej biorcami są obie strony. Uznajemy, że psychoterapeuci mogą pracować bardzo różnymi narzędziami i osiągać bardzo dobre rezultaty uzgodnione z pacjentami. Stąd w naszej pracy zwracamy uwagę bardziej na relację terapeutyczną i na cele pracy z pacjentem niż na metody i narzędzia.

Eksperci

Joanna Gawlik-Dziadoń

Joanna Gawlik-Dziadoń

Jestem akredytowanym coachem i superwizorem ICC International Coaching Community, trenerem biznesu, facylitatorem, a także mentorem w fundacji Firm Rodzinnych. Od ponad 10 lat wspieram liderów i ich zespoły w rozwoju zarówno poprzez pracę indywidualną, warsztaty dla...

Emilia Stachowiak

Emilia Stachowiak

Jestem psycholożką, psychoterapeutką i psychoonkolożką. Studia psychologii ukończyłam w roku 2009 na Uniwersytecie w Berlinie (Ferie Universität Berlin). Certyfikat psychoterapeuty w nurcie poznawczo-behawioralnym uzyskałam w roku 2020. Od ponad 6 lat pracuję...

Malwina Stasiak – Wiśniewska

Malwina Stasiak – Wiśniewska

Jestem psychologiem (specjalności: psychologia dzieci i młodzieży, psychologia rodziny) i psychotraumatologiem. Ukończyłam studia podyplomowe z psychologii społecznej, obecnie studiuję na kierunku suicydologia. W moim życiu towarzyszę osobom w trudnych sytuacjach...

Agnieszka Foltánová

Agnieszka Foltánová

Posiadam specjalność pedagogiczną uzyskaną podczas studiów filologicznych (polonistyka, serbistyka, bułgarystyka). Zdobywałam swoje doświadczenie podczas pracy w szkole o profilu teatralnym, a obecnie prowadzę zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży w jednym z...

Magdalena Nowy-Janc

Magdalena Nowy-Janc

"Życie nie toczy się tak, jak powinno, ale jest takie, jakie jest. Sposób, w jaki sobie z tym radzisz, stanowi całą różnicę.” – Virginia Satir Jestem psychoterapeutą w trakcie certyfikacji, psychologiem, pedagogiem i wykładowcą w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi...

Weronika Drozdowska

Weronika Drozdowska

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalności psychoterapia zaburzeń psychicznych, a także I i II stopień trenera umiejętności społecznych, studium interwencji kryzysowej oraz I stopień terapii skoncentrowanej na...

Ela Nowicka

Ela Nowicka

Jestem pedagogiem, arteterapeutką, trenerem TUS. Ukończyłam pedagogikę (specjalność: edukacja przez sztukę) na Uniwersytecie Łódzkim. W zakresie arteterapii kształciłam się w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Obecnie jestem w trakcie nauki w Psychodynamicznym Studium...

Jacek Dybczyński

Jacek Dybczyński

Wykształcenie akademickie uzyskałem na Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych i Społecznych oraz na kierunku neurobiologia. W ramach studiów zajmowałem się humanistycznymi i biologicznymi kontekstami życia psychicznego człowieka. Ukończyłem Etap...

Agnieszka Hałas

Agnieszka Hałas

Jestem psychologiem, absolwentką psychologii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Aktualnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT-EDU w Warszawie. W trakcie studiów realizowałam praktyki w Wojewódzkim...

Agnieszka Tylkowska-Jójka

Agnieszka Tylkowska-Jójka

Jestem absolwentką Uniwersytetu Zielonogórskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Ukończyłam studia podyplomowe zarówno z obszarów pedagogicznych, jak i zarządzanie oświatą i instytucjami pozarządowymi oraz liczne szkolenia o tematyce psychologicznej. Pracuję jako...

Marcela Kościańczuk

Marcela Kościańczuk

Jestem psycholożką i psychoterapeutką, arteterapeutką, terapeutką EMDR, a także prof. UAM, dr hab. nauk o kulturze i religii. KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE: Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Od 7 lat pracuję psychoterapeutycznie,...

Patrycja Maleta

Patrycja Maleta

Jestem Absolwentką Doradztwa Zawodowego i Personalnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na kierunku  Akademii Trenera. Od lat specjalizuje się w tematyce rynku pracy oraz procesach rekrutacyjnych. W odpowiedzi na...

Basia Metelska

Basia Metelska

Jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny) i Berlin School of Creative Leadership gdzie obroniłam dyplom MBA oraz stypendystką Edinbourgh Collage of Art. Ukończyłam również Coaching z elementami psychologii na Uniwersytecie...

Magdalena Sękowska

Magdalena Sękowska

Psycholożka, psychoterapeutka, terapeutka terapii seksualnej, konsultantka zarządzania, coach, dyrektorka Kliniki Rodzina-Para-Jednostka w Poznaniu. Pracuje z ludźmi w różnych kontekstach zawodowych i rozwojowych od ponad 35 lat. Prowadzi psychoterapię indywidualną z...

Tatiana Kiełb-Szewczyk

Tatiana Kiełb-Szewczyk

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu od 2013 roku. Od tego momentu prowadzę własną kancelarię, reprezentuję klientów przed sądami w sprawach cywilnych i rodzinnych. Właśnie te sprawy wchodzą zakres mojej...

Łukasz Trzmielewski

Łukasz Trzmielewski

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Doświadczenie i kwalifikacje W swojej praktyce kieruje się koncepcjami systemowymi oraz inspiracjami płynącymi z terapii narracyjnej, oraz nurtów skoncentrowanych na rozwiązaniu. W konsekwencji uważam, że...

Anna Augustyniak

Anna Augustyniak

Jestem psychologiem i certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień.  Ukończyłam także Studia Podyplomowe: „Psychologia dziecka” w SWPS w Poznaniu, oraz szkolenie w dziedzinie psychoterapii uzależnień w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu. Doświadczenie i...

Zuzanna Borowiak

Zuzanna Borowiak

Jestem psychologiem, ukończyłam studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza (specjalność: psychoterapia zaburzeń klinicznych oraz seksuologia kliniczna). Ponadto jestem psychoterapeutą systemowym w trakcie certyfikacji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej....

Janina Sobczak – Matysiak

Janina Sobczak – Matysiak

Jestem psychologiem z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, terapeutą ACT, superwizorem i trenerem psychologicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Prowadzę psychoterapię w podejściu integratywnym łącząc psychoterapię humanistyczną,...

Katarzyna Kwaśnik

Katarzyna Kwaśnik

Jestem absolwentką psychologii na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Poznaniu (specjalność wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego). Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu Seksuologii. Doświadczenie i kwalifikacje W swojej pracy od lat jestem...

Grażyna Barankiewicz-Skibińska

Grażyna Barankiewicz-Skibińska

Jestem psychologiem, ukończyłam Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od ponad dwudziestu lat kształcę się w ramach Koła Warszawskiego Psychoanalizy New Lacanian Scholl, którego jestem jednym z członków założycieli. Od 1995 roku prowadzę prywatną praktykę...

Daria Sławkowska

Daria Sławkowska

Ukończyłam psychologię na UAM w Poznaniu (specjalność psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne), socjologię oraz logopedię. Mam ukończone szkolenie z Terapii Metodą Warnkego w Biomed Neurotechnologie...

Marzena Owczarzak

Marzena Owczarzak

Jestem psychologiem o specjalności klinicznej dzieci i młodzieży ukończonej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Jestem także magistrem zarządzania i marketingu oraz certyfikowanym trenerem TUS. Ukończyłam specjalistyczny kurs Terapii Poznawczo - Behawioralnej Dzieci i...

Bernadeta Idczak

Bernadeta Idczak

Jestem terapeutką Integracji sensorycznej oraz terapeutką wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ukończyłam studia podyplomowe z wychowania przedszkolnego i opieki nad małym dzieckiem. Doświadczenie i kwalifikacje Od ponad dziesięciu lat pracuje z dziećmi i ich...

dr Angelika Staszewska

dr Angelika Staszewska

Jestem doktorem nauk o zdrowiu, specjalistą w zakresie psychodietetyki, dietetyki oraz promocji zdrowia. W 2004 roku ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, na którym obroniłam swoją rozprawę doktorską. Posiadam także tytuł MBA dla kadr medycznych. Z Uniwersytetem...

Jakub Wojnarowski

Jakub Wojnarowski

Jestem psychologiem oraz certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Aktualnie prowadzę terapię indywidualną i grupową dla osób nadużywających substancji psychoaktywnych oraz ich bliskich w poznańskich poradniach. W Klinice Rodzina-Para-Jednostka prowadzę:...

Maciej Olsztyński

Maciej Olsztyński

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Pracuję z ludźmi w sytuacjach pomagania, w różnych kontekstach od ponad 25 lat. Ukończyłem czteroletni kurs psychoterapii certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w Krakowskim Centrum Edukacji Cogito. Swoje...

Ilona Mazek

Ilona Mazek

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, o specjalności klinicznej. We wrześniu 2023 ukończyłam czteroletnie szkolenie specjalizacyjne z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży realizowane przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w...