Katarzyna Kwaśnik

Jestem absolwentką psychologii na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Poznaniu (specjalność wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego). Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu Seksuologii.

Doświadczenie i kwalifikacje

W swojej pracy od lat jestem związana z dziećmi oraz młodzieżą. Organizowałam i współtworzyłam liczne konferencje, wykłady, warsztaty, których celem było wspieranie rozwoju młodzieży, psychoedukacja oraz usprawnianie profilaktyki w szkołach. Prowadzę również zajęcia psychologiczne dla młodzieży z zakresu psychoprofilaktyki oraz umiejętności społecznych. Jestem wykładowcą na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Prowadzę zajęcia dla studentów z przedmiotów: Skuteczne uczenie się oraz Psychologia jakości życia i pracy. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu seksuologii. W swojej pracy psychologicznej jestem nastawiona na wydobywanie zasobów wśród dzieci i młodych dorosłych. Najważniejszym elementem jest dla mnie relacja oparta na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa oraz dobry kontakt z młodym człowiekiem. Istotnym elementem w pracy jest dla również współpraca z rodzicami oraz środowiskiem, w którym się otacza. Każdorazowo, witając w moim gabinecie dzieci i młodzież, bardzo się cieszę mogąc towarzyszyć w ich dorastaniu i być motorem do rozwoju i zmian.

Obszary pracy:

 • praca z nastolatkiem z trudnościami szkolnymi (stres, relacje rówieśnicze, relacje
  z nauczycielami),
 • praca z dzieckiem/nastolatkiem z zaburzeniami nastroju,
 • praca z dzieckiem/nastolatkiem z zaburzeniami lękowymi,
 • praca z dzieckiem/nastolatkiem z zaburzeniami odżywiania,
 • praca z dzieckiem/nastolatkiem w trudnych sytuacjach życiowych,
 • psychoedukacja, psychoprofilaktyka, edukacja seksualna,
 • pomoc w zakresie kontroli emocji,
 • wsparcie w zakresie poprawy samooceny,
 • wsparcie w zakresie trudności dotyczących seksualności (również LGBT+)
 • trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży