KIEDY WARTO SIĘ ZGŁOSIĆ?

SPOTKAJMY SIĘ W KLINICE

Do Kliniki może się zgłosić każdy:

  • z pytaniem o siebie, o swój związek, o swoją przeszłość, o swoje aktualne relacje,
  • z wątpliwością, czy to jak żyje i co robi faktycznie jest dla niego najlepsze,
  • z chęcią przejścia przez sytuację dla siebie trudną w najmniej toksyczny sposób,
  • z potrzebą konfrontacji swoich poglądów na różne tematy – np. na temat wychowania dzieci po rozwodzie czy znaczenia religii w wychowaniu dziecka,
  • z chęcią poznania siebie lepiej i uzyskania wglądu w motywy swoich zachowań,
  • z potrzebą zmiany,
  • z objawami, które stanowią problem w jego życiu, takimi jak: lęki, depresja, silne reakcje stresowe,
    zaburzenia jedzenia, niska ocena samego siebie, trudności w kontroli własnych impulsów (np. agresji), trudności przystosowawcze, uzależnienia (od narkotyków, dopalaczy, substancji psychoaktywnych), zaburzenia relacji w parze, zaburzenia relacji w rodzinie.

CELE KLINIKI

W ODPOWIEDZI NA POTRZEBY

Naszym celem jest stworzenie miejsca, które odpowiada w realny sposób na potrzeby wsparcia, pomocy rodzinie, parom, jednostkom w całym Cyklu życia rodziny. Chcemy pomagać między innymi poprzez:

obserwację relacji dziecko-rodzic w warunkach naturalnych rodzinnych i edukacyjnych (doradztwo dla rodziców),

doradztwo w przygotowaniu rodziców do rozmów z dzieckiem/dziećmi na temat rozwodu,

kompleksową diagnozę psychologiczną,

pracę z parami homoseksualnymi i rodzinami w przechodzeniu przez kryzysy związane z homoseksualnym członkiem rodziny,

mediacje związane z rozwodem oraz opieką nad dziećmi po rozwodzie,

tworzenie grup rozwojowych dla matek samodzielnie wychowujących dzieci,

analizę wzorców międzypokoleniowych,

wspieranie par i jednostek w sytuacjach kryzysowych,

dostarczanie wiedzy, pomaganie w budowaniu więzi i autonomii,

budowanie przestrzeni dla studentów, którzy będą mogli w Klinice zdobywać doświadczenie, ucząc się zastosowania wiedzy w praktyce.

pracę zespołową, uwzględniającą kontekst rodzinny w pracy konsultacyjnej i psychoterapeutycznej,

działalność edukacyjną i dydaktyczną,

działalność badawczo-naukową,

NASZE WARTOŚCI
I METODY PRACY

W pracy z drugim człowiekiem najważniejszy jest dla nas bezpośredni kontakt i nawiązanie terapeutycznej więzi. To istotny element w procesie terapii, który niejednokrotnie ma silny wpływ na pozytywną weryfikację pierwotnego wzorca relacji u danego pacjenta.

Na każdy zgłoszony przez pacjenta problem czy pytanie spoglądamy systemowo. Oznacza to, że nie tylko pracujemy z daną osobą, ale i pozostałymi członkami rodziny. W terapię włączamy także innych potrzebnych specjalistów, by kompleksowo zaopiekować się pacjentami, a nie odsyłać ich do innych placówek.

W naszej Klinice stawiamy na pracę zespołową wszystkich ekspertów. Współpracujemy na rzecz naszych pacjentów, wymieniamy się informacjami i konsultujemy ze sobą określone problemy. Wspólnie poszukujemy określonych metod pracy, dostosowanych do danego pacjenta. Taki wzorzec pracy to dla nas pobudzanie własnej autorefleksji i poszukiwanie zewnętrznych aspektów wzmacniania pracy w postaci superwizji.

Jesteśmy zespołem, który chce się cały czas rozwijać i nieustannie pogłębiać swoją wiedzę. Otwarci na najnowszą wiedzę i badania naukowe bierzemy udział w różnego typu konferencjach zarówno w charakterze prelegentów jak i uczestników. Korzystamy z potencjału i doświadczenia naukowo-badawczego Uniwersytetu SWPS oraz współpracujemy z funkcjonującymi przy uczelni poradniami – Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Poradnią Dietetyki i Psychodietetyki.

Poznaj naszą misję

Dowiedz się więcej

JAK POMAGAMY?

NAWIĄZUJEMY WIĘŹ

W naszej pracy niezwykle istotne jest nawiązanie terapeutycznej więzi z pacjentem i wielowymiarowe spojrzenie na pytania i problemy, z którymi do nas przychodzi. Skupiamy się głównie na celach, które mamy osiągnąć, a nie na narzędziach i metodach.

Klinika dla rodziny

Klinika dla pary

Klinika dla jednostki