Malwina Stasiak – Wiśniewska

Jestem psychologiem (specjalności: psychologia dzieci i młodzieży, psychologia rodziny) i psychotraumatologiem. Ukończyłam studia podyplomowe z psychologii społecznej, obecnie studiuję na kierunku suicydologia. W moim życiu towarzyszę osobom w trudnych sytuacjach życiowych (żałoba, niepełnosprawność w rodzinie, problemy adaptacyjne, uzależnienia). Jestem związana ze środowiskiem rodziców dzieci z niepełnosprawnościami –współtworzyłam raport pt.:„Holistyczny model wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością, zaburzeniami rozwojowymi oraz traumą”. Jestem
przekonana, że z każdej sytuacji można wyjść wzmocnionym, odnaleźć swoje miejsce na ziemi oraz sens życia. Bliska jest mi filozofia Viktora Frankla, teoria koherencji oraz uważność. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę na kursach i szkoleniach by mieć możliwość udzielania pomocy w jak najszerszym zakresie. Moją pracę opieram na dobrej relacji z klientem oraz na poszukiwaniu i wzmacnianiu jego zasobów.

Obszary pracy:

– praca z nastolatkiem z trudnościami adaptacyjnymi
– praca z nastolatkiem z zaburzeniami odżywiania
– praca z nastolatkiem z zaburzeniami nastroju
– praca z nastolatkiem z problemem uzależnienia
– praca z nastolatkiem/dorosłym z doświadczeniem traumy/sytuacji
trudnych
– wsparcie nastolatka/ dorosłego w procesie żałoby/straty
– praca z rodzicami/ rodzeństwem dziecka z niepełnosprawnością (również
z rodzicami oczekującymi narodzin dziecka)