Dla jednostki

“Celem życia jest rozwój własnej indywidualności.”
OSCAR WILDE

Klinika to miejsce dla osób, które chcą dotrzeć do przyczyn swoich wątpliwości, niepokojów czy problemów. To miejsce dla jednostki, która chce poprawić jakość swojego życia w różnych jego sferach.

Wybierz usługę:

Warsztaty rozwojowe

Warsztaty rozwojowe

Warsztaty rozwojowe to forma grupowych spotkań oparta na autorefleksji uczestników, służąca wzmocnieniu umiejętności interpersonalnych, poczucia własnej wartości i umiejętności poszukiwania rożnych opcji rozwiązywania sytuacji problemowych. Poprzez udział w tego...

Konsultacje online

Konsultacje online

Klinika zaprasza na sesje rozwoju osobistego w formule on-line. Ta forma pracy (poprzez Skype lub inne komunikatory on-line) nad własnym rozwojem skierowana jest do wszystkich którzy z różnych względów nie mogą spotykać się w naszym gabinecie- nie pozwala im na to...

Konsultacja psychodietetyczna

Konsultacja psychodietetyczna

Podczas spotkania przeprowadzony zostanie szczegółowy wywiad żywieniowy oraz zdrowotny, wykonana analiza składu ciała, pomiary antropometryczne (pomiary obwodów ciała), a także określony styl żywienia pacjenta. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz wykonanych...

Psychoterapia uzależnień

Psychoterapia uzależnień

Oferujemy indywidualną pomoc psychologiczną dla osób uzależnionych lub nadużywających substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze, leki) oraz cierpiących na uzależnienia behawioralne (takie jak hazard, seks, zakupy). Ponadto prowadzimy terapię dla...

Coaching indywidualny

Coaching indywidualny

Celem coachingu indywidualnego jest wsparcie rozwoju osobistego i zawodowego i dokonanie zmian na poziomie zachowań i umiejętności. Podczas zajęć skupiamy się na określonym problemie i formułujemy oczekiwane rezultaty. Wszystko po to, by poprawić jakość życia i...

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Opiera się na wspólnie z klientem określonym celu, ustalonych razem zasadach oraz sposobach realizacji procesu psychoterapii. Terapia indywidualna umożliwia analizę własnego życia i zachowania oraz dotarcie do przyczyn naszych wątpliwości, niepokojów czy problemów w...

Psychoterapia i konsultacje online

Psychoterapia i konsultacje online

Psychoterapia online to forma terapii, w której pacjent i terapeuta komunikują się za pomocą Internetu. Nie jest to gorsza czy mniej pomocna forma kontaktu - to po prostu inna forma kontaktu. Celem psychoterapii online jest zapewnienie pacjentowi wsparcia...