Dla jednostki

“Celem życia jest rozwój własnej indywidualności.”
OSCAR WILDE

Klinika to miejsce dla osób, które chcą dotrzeć do przyczyn swoich wątpliwości, niepokojów czy problemów. To miejsce dla jednostki, która chce poprawić jakość swojego życia w różnych jego sferach.

Wybierz usługę:

Terapia czaszkowo-krzyżowa

Terapia czaszkowo-krzyżowa

Terapia czaszowo-krzyżowa należy do dziedziny osteopatii. Polega na delikatnym dotyku punktów w obrębie kości krzyżowej, miednicy, klatki piersiowej, przepony oraz czaszki. Głównym jej celem jest przywrócenie stanu równowagi organizmu, które terapeuta uzyskuje dzięki...

Terapeutyczny lifting twarzy i głowy DRE

Terapeutyczny lifting twarzy i głowy DRE

Terapia wykonywana na sucho. Jest połączeniem z klinicznym oddziaływaniem aromaterapii i muzykoterapii. Wykorzystany do tworzenia kotwic psychologicznych i wzmacniania zasobów nerwu błędnego i nerwowego układu zaangażowania społecznego. Dzięki temu zwiększa się nasze...

Neuromasaż

Neuromasaż

Jest to terapia manualna wykonywana na sucho. Na celu ma głęboką relaksację na poziomie układu nerwowego dzięki czemu bardzo pozytywnie oddziałuje na ciało, psychikę, emocje i napięcia będące wynikiem długotrwałego stresu. Polega on na delikatnej manipulacji punktów w...

Warsztaty rozwojowe

Warsztaty rozwojowe

Warsztaty rozwojowe to forma grupowych spotkań oparta na autorefleksji uczestników, służąca wzmocnieniu umiejętności interpersonalnych, poczucia własnej wartości i umiejętności poszukiwania rożnych opcji rozwiązywania sytuacji problemowych. Poprzez udział w tego...

Konsultacje online

Konsultacje online

Klinika zaprasza na sesje rozwoju osobistego w formule on-line. Ta forma pracy (poprzez Skype lub inne komunikatory on-line) nad własnym rozwojem skierowana jest do wszystkich którzy z różnych względów nie mogą spotykać się w naszym gabinecie- nie pozwala im na to...

Konsultacja psychodietetyczna

Konsultacja psychodietetyczna

Podczas spotkania przeprowadzony zostanie szczegółowy wywiad żywieniowy oraz zdrowotny, wykonana analiza składu ciała, pomiary antropometryczne (pomiary obwodów ciała), a także określony styl żywienia pacjenta. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz wykonanych...

Psychoterapia uzależnień

Psychoterapia uzależnień

Oferujemy indywidualną pomoc psychologiczną dla osób uzależnionych lub nadużywających substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze, leki) oraz cierpiących na uzależnienia behawioralne (takie jak hazard, seks, zakupy). Ponadto prowadzimy terapię dla...

Coaching indywidualny

Coaching indywidualny

Celem coachingu indywidualnego jest wsparcie rozwoju osobistego i zawodowego i dokonanie zmian na poziomie zachowań i umiejętności. Podczas zajęć skupiamy się na określonym problemie i formułujemy oczekiwane rezultaty. Wszystko po to, by poprawić jakość życia i...

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Opiera się na wspólnie z klientem określonym celu, ustalonych razem zasadach oraz sposobach realizacji procesu psychoterapii. Terapia indywidualna umożliwia analizę własnego życia i zachowania oraz dotarcie do przyczyn naszych wątpliwości, niepokojów czy problemów w...

Psychoterapia i konsultacje online

Psychoterapia i konsultacje online

Psychoterapia online to forma terapii, w której pacjent i terapeuta komunikują się za pomocą Internetu. Nie jest to gorsza czy mniej pomocna forma kontaktu - to po prostu inna forma kontaktu. Celem psychoterapii online jest zapewnienie pacjentowi wsparcia...