Dla pary

“Spotkanie dwóch osobowości przypomina kontakt substancji chemicznych:
jeżeli nastąpi jakakolwiek reakcja, obie ulegają zmianie.”
CARL GUSTAV JUNG

Psychoterapia par

Analiza skryptów międzypokoleniowych

Mediacje rozwodowe - rozwodzić się po ludzku

PSYCHOTERAPIA PAR

Obejmuje pracę z parą nad zgłoszonym przez nią problemem.
Celem psychoterapii jest wprowadzenie zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu pary. Definiowanie trudności i obszarów rozwoju relacji odbywa się wspólnie, a główny, konkretny cel ustalany jest przez wszystkie strony procesu. Udział w terapii par wymaga motywacji każdego z partnerów.

Terapeuci: Magdalena Sękowska, Maciej Olsztyńki, Marcela Kościańczuk, Magdalena Nowy-Janc

ANALIZA SKRYPTÓW MIĘDZYPOKOLENIOWYCH

To rodzaj analizy wpływu poprzednich pokoleń na aktualne wzorce relacyjne realizowane w związkach. Analiza umożliwia zrozumienie naszych aktualnych tendencji, które ujawniamy w bliskich związkach i zwalnia z myślenia w kategoriach winy. Podczas spotkań przyglądamy się swoim relacjom i omawiamy w jaki sposób były one realizowane w poprzednich pokoleniach. Umożliwia to poszukiwanie nowych opcji i strategii do radzenia sobie z aktualnie napotykanymi problemami, bez konieczności powtarzania tych mechanizmów, które przestały być funkcjonalne. Taka analiza odbywa się poprzez pracę w parze albo w grupie warsztatowej. Warsztaty bazują na metodzie analizy skryptów międzypokoleniowych w ramach Analizy Transakcyjnej oraz na metodzie genogramu, stosowanej w systemowej terapii rodzin, par, jednostek.

Terapeuci: Magdalena Sękowska

MEDIACJE ROZWODOWE – ROZWODZIĆ SIĘ PO LUDZKU

Mediacje te są prowadzone dla osób, które chcą ustalić zasady rozstania, które nie są pewne, czy rozwodzić się czy zdecydować na separację. Pomagają także podjąć decyzję, czy decydować się na orzekanie o winie w wyroku rozwodowym, ustalić wysokość alimentów oraz częstotliwość i miejsce spotkań z dziećmi, a także omówić sprawy związane z wychowaniem dzieci lub kwestią podziału majątku.

Mediacje są prowadzone:

  • gdy pary podjęły decyzję o rozstaniu i chcą ustalić wszystkie istotne kwestie,
  • gdy rodzice potrzebują pomocy w ustaleniu Planu Opieki Rodzicielskiej oraz wszystkich spraw związanych z opieką nad dziećmi po rozstaniu,
  • gdy rodzice nie mogą zgodnie ustalić wysokości alimentów,
    gdy dziecko ma trudności w porozumieniu się z własnymi rodzicami,
    w problemach w relacji pomiędzy członkami rodziny związanymi z decyzją o rozstaniu,
  • w sytuacji, gdy trzeba podjąć decyzję o podziale majątku.

Czas trwania i cena: 90 min./220 zł. Możliwość płatności kartą.

Warsztat pozwolił mi dokładniej przyjrzeć się historii mojej rodziny i zrozumieć co się w niej działo i jak to wpływa na mnie i na moją codzienność. Spojrzenie na ludzi, którzy każdego dnia “odciskają się” na moich decyzjach, wyborach, sposobach reagowania, trochę z dystansu, a trochę oczami innych uczestników pozwoliło mi lepiej zrozumieć siebie.

Uczestniczka warsztatów

Warsztat u Magdy to było jak “zwalenie muru berlińskiego”… Niby człowiek wie, jaki ma problem, ale ujęcie tego przez Magdę w sposób błyskawiczny i dostrzeżenie tych zawiłych powiązań (nad którymi przez lata pracowałam) było jak objawienie. A przy tym skupienie i uważność na to co się ze mną działo, wrażliwość i delikatność… Słowem – nastąpiło przełamanie w moim życiu!

Beata

Uczę się, jak odnajdywać zagubione strony mojego życia i postrzegać siebie jako wyzwanie. Jak, pomimo potężnych emocji, ukrytych przekazów i schematów w myśleniu, odkrywać najgłębsze Ja w sobie nazywając swoje potrzeby i dając sobie prawo do nich. A co najistotniejsze uczę się, jak je realizować. Dwudniowa praca z p. Sękowską wstrząsnęła moim światem […]
Aneta