Marcela Kościańczuk

Jestem psycholożką i psychoterapeutką, arteterapeutką, terapeutką EMDR, a także prof. UAM, dr hab. nauk o kulturze i religii.

KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE:

Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Od 7 lat pracuję psychoterapeutycznie, pomagając osobom doświadczającym skutków traumatycznych doświadczeń, kryzysów życiowych, lęków, depresji oraz zaburzeń osobowości.

Ukończyłam całościowe 4,5 letnie szkolenie psychoterapeutyczne integrujące nurty systemowy i ericksonowski. Ośrodkiem szkolącym było Polskie Stowarzyszeniu Rozwoju Psychoterapii (kurs akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). Jestem także certyfikowaną terapeutką metody EMDR, która jest rekomendowana przez Światową Organizację Zdrowia metodą pracy ze stresem posttraumatycznym. Szkoliłam się także dodatkowo w zakresie wykorzystania metody EMDR w pracy z depresją, zaburzeniami osobowości i lękowymi.
Moimi nauczycielami tej metody byli Anabel Gonzalez, Dolores Mosquera, Luca Ostacoli).

OBSZARY PRACY:

W mojej pracy naukowej i terapeutycznej zwracam uwagę na integrację czynników społecznych, kulturowych i psychologicznych. Uwzględniając w szczególny sposób zasoby i wartości osoby będącej w psychoterapii.
Wspieram osoby doświadczające stresu mniejszościowego, z uwagi na ich mniejszościową sytuację (związaną z migracją, doświadczeniem wykluczenia społecznego, mniejszościową orientacją seksualną czy tożsamością płciową). Ukończyłam szkolenia związane z pracą ze społecznością LGBTQiA i mam doświadczenie we wspieraniu osób i par homoseksualnych, a także osób transpłciowych i niebinarnych (potwierdzone rekomendacją Kampanii Przeciw Homofobii).
Moje badania i praca psychoterapeutyczna dotyczy także pracy z kobietami po doświadczeniu poronienia.

Należę do Polskiego Towarzystwa EMDR, Polskiego Towarzystwa na rzecz Psychologicznego i Społecznego podejścia do Psychoz oraz do Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej.

W Klinice Rodzina-Para-Jednostka zajmuję się pracą z:

– Doświadczeniem powtarzających się trudności w relacjach osobistych i zawodowych
– Trudnościami będącymi skutkiem traumy (związanymi zarówno z traumą sytuacyjną jak i relacyjną)
– Pracą z regulacją emocji (trudnościami związanymi z odcinaniem się od emocji lub/i gwałtownym czy nieadekwatnym wyrażaniem emocji w sposób agresywny dla siebie lub innych osób)
– Trudnościami związanymi z bliskością, zaufaniem i tworzeniem relacji związkowych
– Lękami