Maciej Olsztyński
Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Pracuję z ludźmi w sytuacjach pomagania, w różnych kontekstach od ponad 25 lat. Ukończyłem czteroletni kurs psychoterapii certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w Krakowskim Centrum Edukacji Cogito. Swoje umiejętności pracy z parami uzyskałem w ramach kursu terapii par EFT Externship. Uczestniczyłem w warsztatach prowadzonych w ramach Szkolenia Developmental Transactional Analysis przez 8 lat. Pracuję z osobami z problemami osobistymi oraz z osobami, które przeżywają kryzysy związane z pracą zawodową – kryzysy osób w pozycjach managerskich oraz kryzysy dotykające właścicieli firm. Pracuję też z osobami młodymi – młodzieżą- by wspierać je w poszukiwaniu swojego sensu życia, odpowiedzi na ważne pytania, by ich wspomagać w ich kryzysach, depresji, trudach tożsamościowych.

Doświadczenie i kwalifikacje

Od ponad 25 lat pracuję z ludźmi, wspierając ich w sytuacjach trudnych oraz pomagając w rozwoju indywidualnym. Pracuję z organizacjami jako trener, coach i konsultant. Wspieram jednostki, zespoły i organizacje w sytuacjach zmiany, w sytuacjach kryzysowych, rozwoju czy konfliktowych. Specjalizuję się w transformacjach kultury organizacyjnej oraz prowadzeniu indywidualnych oraz zespołowych procesów rozwojowych.

 

Moje obszary pracy:

  • Praca z osobami doświadczającymi kryzysów życiowych
  • Psychoterapia osób w depresji
  •  Obniżenie jakości życia
  • Rozwój osobisty
  • Praca rozwojowa z managerami z uwzględnieniem kontekstu zawodowego
  • Doświadczanie kryzysu w związku
  • Konsultacje dla rodziców w sprawach związanych z wychowaniem dzieci
  • Praca z nastolatkami w sytuacjach trudności życiowych