Dla biznesu

Dla firm

Dla firm

Konsultacje dla działów HR Konsultacje są efektywną metodą wsparcia dla organizacji, kiedy dotychczasowe metody działania nie przynoszą zamierzonych efektów w organizacji. Konsultacje pozwalają znaleźć takie metody pracy, które będą w sposób efektywny umożliwiały...

Dla nauczycieli

Dla nauczycieli

Superwizje zespołu Są bardzo dobrą metodą wzmacniającą autorefleksję zespołu oraz indywidualną. Pozwalają również szybko uczyć się na bazie doświadczeń całego zespołu, są płaszczyzną wymiany informacji, sposobów rozwiązywania sytuacji trudnych czy radzenia sobie z...