Daria Sławkowska

Ukończyłam psychologię na UAM w Poznaniu (specjalność psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne), socjologię oraz logopedię. Mam ukończone szkolenie z Terapii Metodą Warnkego w Biomed Neurotechnologie we Wrocławiu. Ukończyłam roczne szkolenia z psychoterapii dzieci i młodzieży w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu. Wykształcenie dopełniłam także o przygotowanie pedagogiczne, dzięki czemu aktualnie pracuję również jako psycholog szkolny. Jestem w trakcie kursu podstawowego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. 

Doświadczenie i kwalifikacje

Swoje umiejętności pracy poszerzam poprzez uczestnictwo w krótkoterminowych i długoterminowych szkoleniach, m.in. Edukator agresji, Dziecko w rodzinie z problemem przemocy, Nowe technologie w terapii dzieci w wieku przedszkolnym. Dotychczasowe doświadczenie zdobywałam w pracy w różnego rodzaju placówkach edukacyjnych (głownie przedszkola i szkoły podstawowe). Pracuję również z dziećmi ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną. Najważniejsza dla mnie jest relacja z dzieckiem oparta na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Pracując z dziećmi, wykorzystuję przede wszystkim terapię przez zabawę i bajkoterapię, wplatam również elementy zabaw sensorycznych. Prowadzę grupy TUS dla dzieci i młodzieży.

Obszary pracy:

  • pomoc psychologiczna dla dzieci i nastolatków
  • wsparcie dzieci i nastolatków w trudnych sytuacjach życiowych
  • trening umiejętności społecznych
  • wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi oraz adaptacyjnymi
  • pomoc w kształtowaniu poczucia wartości dziecka
  • praca z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi trudności w wyrażaniu i radzeniu sobie z emocjami
  • praca z dziećmi doświadczającymi trudności szkolnych
  • wsparcie dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu