Janina Sobczak – Matysiak

Jestem psychologiem z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, terapeutą ACT, superwizorem i trenerem psychologicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Prowadzę psychoterapię w podejściu integratywnym łącząc psychoterapię humanistyczną, skoncentrowaną na kliencie, z elementami Gestaltu i nowych nurtów terapii kontekstualnych, poznawczo-behawioralnych tzw. Trzeciej Fali. Udzielam też wsparcia i pomocy psychologicznej w kryzysach, rozwoju i zmianie. Przyjmuję osoby dorosłe i młodzież.

Doświadczenie i kwalifikacje

W swojej pracy terapeutycznej stosuję podejście integracyjne w którym łączę nurt psychoterapii humanistycznej z nowatorskim nurtem terapii kontekstualnych tzw. Trzeciej Fali, psychoterapii opartej na analizie funkcji /FAP/ oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania ACT, które są skuteczne w leczeniu wielu   zaburzeń psychicznych i są potwierdzone rzetelnymi badaniami. Moje kompetencje wynikają z ponad 30 letniej praktyki psychoterapeuty, psychologa klinicznego, diagnosty i biegłego sądowego, pracy w Szpitalu Psychiatrycznym, Poradni Zdrowia Psychicznego i w Instytucie Psychologii UAM oraz z odbytych licznych szkoleń terapeutycznych i staży klinicznych w Instytucie Psychoneurologii w W-wie, Klinice Psychiatrycznej w Poznaniu, Laboratorium Psychoedukacji, Instytucie Gestalt, Instytucie Miltona Ericksona w Berlinie i Instytucie Psychologii Zdrowia. Ostatnio intensywnie doskonaliłam się w terapii ACT, ukończyłam kurs zaawansowany i grupową superwizję ACT. Stosując ACT łączę metody nowoczesnego behawioryzmu z podejściem humanistycznym, skoncentrowanym na kliencie, co daje dobre efekty tworząc terapię holistyczną. Uważam, że każdy terapeuta sam jest w pewnym sensie „narzędziem” pracy i powinien być głęboko samoświadomy i stale się doskonalić, dlatego też odbyłam własną wieloletnią psychoterapię psychoanalityczną, a swoją pracę terapeutyczną poddaję stałej superwizji. Pogłębiam swoją wiedzę szkoląc się, ostatnio w obszarze psychotraumatologii. Jestem superwizorem i trenerem rekomendowanym Polskie Towarzystwo Psychologiczne co oznacza, że prowadzę zaawansowane treningi psychologiczne oraz superwizuję i przygotowuję trenerów i psychologów do rekomendacji PTP, a także uczę psychologii praktycznej, coachingu i facylitacji.

Zapraszam osoby, które:

  • doświadczają trudności psychologicznych związanych ze stratą, żałobą, innymi wydarzeniami traumatycznymi,
  • mają niepokojące ich objawy, zaburzenia psychiczne, poszukują diagnozy,
  • potrzebują wsparcia w kryzysach rozwojowych i emocjonalnych
  • doświadczają zaburzeń nastroju, poczucia wartości
  • przeżywają trudności w relacjach miedzyludzkich
  • nie radzą sobie ze stresem
  • chcą lepiej poznać siebie i poprawić jakość swojego życia