Agnieszka Hałas

Jestem psychologiem, absolwentką psychologii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Aktualnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT-EDU w Warszawie. W trakcie studiów realizowałam praktyki w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ‘Dziekanka’ w Gnieźnie, gdzie prowadziłam warsztaty dla osób z uzależnieniami oraz przeprowadzałam indywidualne rozmowy z pacjentami.

Głównym obszarem moich zainteresowań jest psychoterapia zaburzeń odżywiania. W mojej pracy wspieram i wspólnie z pacjentem szukam drogi do uwolnienia się od bulimii, anoreksji, kompulsywnego objadania się, jak i każdych innych trudności związanych z zaburzonymi relacjami z jedzeniem i własnym ciałem. Od wielu lat zgłębiam temat zaburzeń odżywiania – ich przyczyn, przebiegu i konsekwencji. Miałam możliwość przyglądać się pracy specjalistów w Ośrodku Leczenia Zaburzeń Odżywiania w Warszawie. Dodatkowo prowadziłam również zajęcia na Uniwersytecie SWPS w zakresie Psychodietetyki. Obserwując wiele procesów terapeutycznych osób walczących z zaburzeniami odżywiania – wierzę, że przy odpowiedniej motywacji, wsparciu specjalisty i pomocy wykwalifikowanego zespołu, każdy jest w stanie dojść do swojej równowagi psychicznej.

Obszary pracy – konsultacje i wsparcie psychologiczne (dla młodzieży i młodych dorosłych)
– zaburzenia odżywiania (wsparcie psychologiczne)
– praca nad poczuciem własnej wartości i samooceną
– problemy z regulacją emocji
– wsparcie w interwencjach kryzysowych
– pomoc psychologiczna dla osób młodych w trudnych sytuacjach życiowych