Psychoterapia dzieci od 2,5 do 13 roku życia

Psychoterapia jest przeznaczona dla dzieci:

  • buntujących się,
  • odmawiających współpracy,
  • wrogo nastawionych do innych,
  • kłótliwych,
  • przestraszonych,
  • chowających się na uboczu,
  • które przeżyły traumatyczne wydarzenie,
  • mających kłopot ze spaniem, jedzeniem,
  • samotnych, bez kolegów, przyjaciół.