Psychoterapia rodzin

Psychoterapia rodzin obejmuje pracę z całym systemem rodziny nad zmianą. Powodem rozpoczęcia terapii może być problem jednego z członków rodziny, konflikt w rodzinie, choroba członka rodziny, problemy w relacjach pomiędzy rodzicami a dziećmi, trudność w przejściu przez proces żałoby, i wiele innych.