Mediacje rodzinne online

Mediacje rodzinne to taka forma rozwiązywania konfliktów, w której strony maja szansę samodzielnie rozwiązać spór, a pomaga im w tym osoba zwana mediatorem. Mediator ułatwia stronom wzajemną komunikację oraz pomaga nazwać ich potrzeby. Mediacje rodzinne są prowadzone:

  • gdy trudno jest porozumieć się z bliskimi osobami w ważnych sprawach,
  • gdy pary podjęły decyzję o rozstaniu i chcą ustalić wszystkie istotne kwestie,
  • w sytuacji bezradności w kontakcie z własnym dzieckiem,
  • gdy dziecko ma trudności w porozumieniu się z własnymi rodzicami,
  • w sytuacji, gdy dorosłe rodzeństwo nie może porozumieć się w kwestii sprawowania opieki nad rodzicami w podeszłym wieku,
  • w problemach w relacji pomiędzy członkami rodziny, m.in. pomiędzy teściami a synowymi czy zięciami,
  • w konfliktach rodzinnych związanych ze sprawami majątkowymi,
  • w sytuacji gdy trzeba podjąć decyzję o podziale majątku lub uregulowaniu spraw spadkowych.