Psychoterapia dla dzieci

Towarzyszymy dzieciom w trudnościach z jakimi się mierzą w relacjach: rodzic – dziecko, dziecko – szkoła, dziecko – rówieśnicy. Podczas indywidualnych spotkań wykorzystujemy naturalne metody ekspresji i aktywność dziecka w rozmowie i zabawie. Stwarzamy małemu człowiekowi przestrzeń, w której może on odkrywać swój wewnętrzny świat, przyglądać się różnym, często bolesnym i niezrozumiałym dla niego doświadczeniom oraz wyrażać trudne emocje. Psycholog, bazując na relacji terapeutycznej z dzieckiem, pomaga nadawać znaczenie wewnętrznym przeżyciom dziecka oraz wspiera rozwój jego kompetencji emocjonalnych, społecznych i poznawczych.

Pracujemy z dziećmi z trudnościami szkolnymi, z niską samooceną, przeżywającymi trudne chwile związane ze stratą/rozstaniem rodziców, pomagamy dzieciom w relacjach z rówieśnikami. Podczas całego procesu pracy z dzieckiem ważny jest dla nas kontakt i współpraca z rodzicami. W swojej pracy stosujemy podejście systemowe – co oznacza wielostronny kontrakt pomiędzy rodzicami – dzieckiem – szkolą- terapeutami. W ramach naszej pracy prowadzimy sesje terapii indywidualnej dziecka i terapii systemowej całego systemu rodzinnego