Konsultacje dla rodziców

To konsultacje mające na celu wsparcie i pomoc dla rodziców w sytuacjach pojawiających się problemów dotyczących dzieci bądź relacji rodziców z dziećmi, w sytuacjach wątpliwości rodziców co do ich metod wychowawczych bądź wątpliwości wynikających z obaw o zdrowie psychiczne dziecka, niekiedy konsultacje te są związane z dostarczeniem rodzicom wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych wieku, w którym znajduje się ich dziecko.