Obserwacja dziecka i rodziny w warunkach naturalnych

Obserwacja funkcjonowania dzieci i rodziców w warunkach domowych trwa zazwyczaj 3-4 godziny. Obejmuje obserwację funkcjonowania dzieci i rodziców w warunkach domowych, a także obserwację wzorców komunikowania się i budowania relacji oraz typowych zachowań i interakcji, które pojawiają się podczas jedzenia, wspólnej zabawy czy przygotowań do spania. Cele obserwacji są ustalane wcześniej podczas spotkania konsultacyjnego z rodzicami.