Psychoterapia indywidualna

Opiera się na wspólnie z klientem określonym celu, ustalonych razem zasadach oraz sposobach realizacji procesu psychoterapii. Terapia indywidualna umożliwia analizę własnego życia i zachowania oraz dotarcie do przyczyn naszych wątpliwości, niepokojów czy problemów w celu poprawy jakości naszego zdrowia psychicznego.