Konsultacja psychodietetyczna

Podczas spotkania przeprowadzony zostanie szczegółowy wywiad żywieniowy oraz zdrowotny, wykonana analiza składu ciała, pomiary antropometryczne (pomiary obwodów ciała), a także określony styl żywienia pacjenta. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz wykonanych pomiarów sformułowane zostaną zalecenia oraz rekomendacje w zakresie zdrowego żywienia.

Czas trwania i cena: 60 min./180 zł. W cenę wizyty nie jest wliczony jadłospis. Koszt jadłospisu: 35 zł – 1 dzień/1 os.

Liczba dni ustalana jest podczas wizyty. Rekomendowana liczba dni: 4 (poniedziałek-wtorek (1 dzień), środa-czwartek (1 dzień), piątek-sobota (1 dzień), niedziela (1 dzień), razem 4 dni x 35 zł = 140 zł. Jadłospis może być wielokrotnie powtarzany.

Możliwość płatności kartą.