Konsultacje online

Klinika zaprasza na sesje rozwoju osobistego w formule on-line. Ta forma pracy (poprzez Skype lub inne komunikatory on-line) nad własnym rozwojem skierowana jest do wszystkich którzy z różnych względów nie mogą spotykać się w naszym gabinecie- nie pozwala im na to sytuacja życiowa, częste podróże, stan zdrowia czy odległe miejsce zamieszkania. Sesje on-line to swoboda czasowa i lokalizacyjna; pozwala na realizację zaplanowanych sesji niemal z każdego miejsca i o każdej (uzgodnionej) porze. Pomimo braku kontaktu fizycznego z prowadzącym, sesje on-line są równie skuteczne jak te w formule stacjonarnej, gdyż najważniejszym łącznikiem jest relacja oparta na otwartości, uważności i wzajemnym zaufaniu.

Proponujemy 2 główne obszary pracy
1. Rozwój osobisty
Przykładowe tematy pracy:
• gdzie odnaleźć własną sprawczości i motywację do działania,
• jak rozpoznawać ograniczające nas przekonania i jak z nimi pracować, aby działały na naszą korzyść,
• jak zarządzać własnymi emocjami,
• jak znaleźć optymalne poziomy kontroli i perfekcji, tak, aby nie utrudniały nam funkcjonowania i budowania trwałych relacji,
• jak rozmawiać o własnych potrzebach z uszanowaniem granic swoich i innych

2. Rozwój zawodowy
Bussines Coaching to forma wsparcia i rozwoju kompetencji niezbędnych do osiągniecia postawionych sobie celów biznesowych i zawodowych. Kierujemy go zarówno do indywidualnych odbiorców (specjalistów, ekspertów), jak i liderów na wszystkich poziomach zarządzania.
Spotkania z coachem dają między innymi możliwość przyjrzenia się swojej roli/sytuacji zawodowej, już posiadanym versus oczekiwanym kompetencjom, przekonaniom, które wspierają i tym, które ograniczają nasz rozwój zawodowy. Dodatkową korzyścią jest zdecydowane podwyższenie kompetencji interpersonalnych, a także zwiększenie poziomu motywacji do realizacji celów. W efekcie przekłada się to na wzrost poczucia pewności siebie i zadowolenia.

Przykładowe cele stawiane sobie przez Klientów:

Cel I. Ja jako lider, który buduje i rozwija swój zespół. Rozpoznanie postaw/ przekonań i nawyków, które wpierają i tych, które ograniczają moją i współpracowników efektywność osobistą i zespołową.

Cel II. Ja jako lider, który zarządza zespołem w sposób demokratyczny poprzez tworzenie otwartej komunikacji, delegowanie, rozliczanie i rozwój podległych pracowników.

Cel III. Chcę się dowiedzieć czy decyzję które podejmuję oraz przekonania którymi się kieruję w życiu zwodowanym wspierają również osobisty rozwój i pozwalają optymalnie wykorzystać moje predyspozycje i zainteresowania.

3. Konsultacje indywidualne
Opiera się na wspólnie z klientem określonym celu, ustalonych razem zasadach oraz sposobach realizacji procesu psychoterapii. Terapia indywidualna umożliwia analizę własnego życia i zachowania oraz dotarcie do przyczyn naszych wątpliwości, niepokojów czy problemów w celu poprawy jakości naszego zdrowia psychicznego.

Możliwość płatności kartą.