Warsztaty rozwojowe

Warsztaty rozwojowe to forma grupowych spotkań oparta na autorefleksji uczestników, służąca wzmocnieniu umiejętności interpersonalnych, poczucia własnej wartości i umiejętności poszukiwania rożnych opcji rozwiązywania sytuacji problemowych. Poprzez udział w tego rodzaju warsztatach, uczestnicy uczą się tego, jak rozpoznawać własne wzorce funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych i jak modyfikować je zgodnie z własnymi potrzebami oraz potrzebami otoczenia.

Obszary tematyczne warsztatów:

  • psychologia,
  • psychoterapia,
  • psychiatria,
  • psychodietetyka,
  • pedagogika,
  • coaching,
  • seksuologia.