Psychoterapia uzależnień

Oferujemy indywidualną pomoc psychologiczną dla osób uzależnionych lub nadużywających substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze, leki) oraz cierpiących na uzależnienia behawioralne (takie jak hazard, seks, zakupy). Ponadto prowadzimy terapię dla bliskich osób uzależnionych, czyli tych, które wychowywały się w rodzinach z problemem uzależnienia (tzw. DDA), są rodzicami osób nadużywających substancji, bądź pozostają w związku z uzależnionym partnerem (tzw. współuzależnienie).