Psychoterapia i konsultacje online

Psychoterapia online to forma terapii, w której pacjent i terapeuta komunikują się za pomocą Internetu. Nie jest to gorsza czy mniej pomocna forma kontaktu – to po prostu inna forma kontaktu. Celem psychoterapii online jest zapewnienie pacjentowi wsparcia psychologicznego i terapeutycznego, podobnie jak w tradycyjnej terapii, ale bez konieczności fizycznego spotkania się z terapeutą.