Kluczową potrzebą nas wszystkich jest bycie w relacji, w której czujemy się bezpiecznie.

Kluczową potrzebą nas wszystkich jest bycie w relacji, w której czujemy się bezpiecznie. Każda możliwość przedstawienia swoich myśli i uczuć bez obawy, że zostanie to w jakimś stopniu umniejszone lub zakwestionowane, mocno przyczynia się do wzmocnienia zaufania pomiędzy ludźmi i chęci budowania autentycznej relacji. Kiedy wiemy, że to, co przedstawiamy i myślimy ma znaczenie dla drugiego człowieka nasz wewnętrzny spokój i samoocena wzrastają. Zaufanie rośnie. Pojawia się chęć i otwartość na dialog.

Czym jest dialog?

Dialog jest niczym innym, jak uważnym byciem w kontakcie z drugim człowiekiem. Jest nieoceniającą rozmową, po której wie się więcej o drugim człowieku, o tym, co dla niego ważne i czego potrzebuje. Do tego jest potrzebne autentyczne zainteresowanie wewnętrznym światem rozmówcy. Aby człowiek z zaufaniem mógł przedstawić swój wewnętrzny świat niezbędne jest poczucie akceptacji. Bez akceptacji nie ma dialogu, bo jeśli nie ma akceptacji to jest to jednoznaczne z pojawieniem się jakiejś utrudniającej porozumienie oceny. Akceptacja pojawia się wtedy, gdy osoba czuje, że rozmówca postrzega ją tak samo, jak ona sama siebie. Jest to umiejętność zobaczenia świata oczami rozmówcy. Jeżeli towarzyszy temu autentyczna ciekawość i szacunek wobec tego świata – w relacji pojawi się odżywczy i niosący dialog. Czasami jednak trudno utrzymać bezwarunkową akceptację. Pojawiają się trudne emocje, oceniające myśli i komentarze. Życie pisze różne scenariusze, stawia nas w różnych trudnych, mało komfortowych sytuacjach. A właśnie to są te momenty, kiedy akceptacja jest najważniejsza. Wyobraźmy sobie sytuację, w której dziecko wybija szybę w oknie albo jednego z małżonków, który informuje, że uderzył samochodem w hydrant albo nastolatka, który wraca do domu pod wpływem alkoholu. Pomimo tego, że te sytuacje mogą wydawać się stresujące a może wręcz naganne to właśnie są momenty, kiedy akceptacja jest najważniejsza. Akceptacja, która wzbija się ponad zachowania i mówi o sile relacji pomimo różnych zachowań czy wypowiedzianych, przykrych słów.

Oczywiście, jak emocje opadną, dobrze jest porozmawiać o zasadach bezpiecznej zabawy, jazdy czy imprezowania. Najważniejsze jest jednak, by uważnie towarzyszyć tej osobie z mierzeniem się z własnymi, najczęściej mało komfortowymi uczuciami.

“Naucz się, jak nawiązywać empatyczny kontakt, a zawsze usłyszysz piękną pieśń.”

Marshall B. Rosenberg

Dialog czasami może nawet odbywać się bez słów. Akceptująca, pełna wzajemnego szacunku i zrozumienia postawa jest w stanie przetrwać niejedną burzę. Nie ma nic lepszego dla związku niż szczera, autentyczna, pełna wzajemnego zaufania rozmowa, niezależnie od tego, czy są to związki dorosłych ludzi czy też związki pomiędzy rodzicami i ich dziećmi. Już sama chęć prowadzenia dialogu może zmienić jakość komunikacji między ludźmi. A faktyczne prowadzenie dialogu rzeczywiście ją zmienia.

O autorze

Sylwia Śliwocka – prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży a także terapię par i rodzin. Swoją wiedzę terapeutyczną zdobyła podczas czteroletniego kursu w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, rocznego kursu Analizy Transakcyjnej. Te, jak również inne liczne szkolenia dały jej narzędzia do wspierania osób doświadczających trudności egzystencjalnych, emocjonalnych, kryzysów życiowych, depresji, lęku.