Przyczyny wypalenia zawodowego są przede wszystkim związane z rodzajem wykonywanej pracy, obciążeniem jakie ona niesie, albo z samym środowiskiem pracy. Wypalenie zawodowe a zwolnienie lekarskie Światowa Organizacja Zdrowia podjęła decyzję o wpisaniu wypalenia...