Jeżeli jako rodzic borykasz się z trudnościami wychowawczymi jak postawa buntownicza, brak posłuszeństwa, agresja, brak samodzielności czy niska motywacja lub jej brak u swoich dzieci to szkolenie jest dla Ciebie. Pozytywna Dyscyplina to nurt wychowawczy oparty na...