Warsztaty te skierowane są do kobiet- w różnym wieku, z różną historią, z różnymi doświadczeniami życiowymi. Są propozycją zwrócenia się do własnych źródeł, by wszelkim działaniom nadać jeszcze bardziej wartki nurt, by poznać swoje prawdziwe pragnienia, by dać dojść do głosu wszelkim psychicznym żywiołom. Warsztaty te to czas dla samej siebie, trochę zachęcający do zmiany kontekstu myślenia – z tego w kategoriach spełniania siebie dla innych – na ten związany z robieniem czegoś dla siebie samej. Są zachętą do dania sobie przyzwolenia na swoją wolność, na swój czas, na swoje miejsce – bo jeśli same takiego przyzwolenia nie damy sobie, to nasze życie może pozostać ciągłym wędrowaniem w poszukiwaniu zgody innych na naszą naturę.

Dlaczego warto?

W trakcie warsztatów będziemy odwoływać się do żywiołów natury, czyli do stron ciemnych i jasnych, do sił, które jako kobiety w sobie pielęgnujemy, jak i do tych, które wprowadzają w nas trwogę, niepokój. Jedynie integracja wszelkich aspektów naszej natury może przynieść nam poczucie bezpieczeństwa i jedności, poczucie pełni i rezygnacji z iluzji, które znacząco zniekształcają nasze życie.

Program warsztatów nie jest nastawiony na prowokowanie zmian i na przeorganizowanie kobiecej psychiki. Jest propozycją płynięcia własnym nurtem z pogłębioną świadomością jego kierunku, wartkości, przeszkód. Jest propozycją rozpoznania tego wszystkiego, co w ten nurt włączamy i zabieramy, zarówno jako nasze dziedzictwo, jak i efekt naszych życiowych decyzji. Wartością warsztatów jest siła grupy, siła wsparcia, siła dzielenia się a nie chowania w sobie, tłumienia czy wręcz izolowania- w procesach nieświadomych.

Warsztaty te realizowane będą poprzez ćwiczenia psychologiczne, elementy psychoedukacji, działania artystyczne, analizę snów, zapisków pamiętnikowych, poprzez rozmowy indywidualne, grupowe, poprzez kontakt. Na chwilę będziemy zatrzymywać się na przeszłości, by zrozumieć teraźniejszość i układać swoją przyszłość. Nie będziemy szukać ran, ale będziemy szukać ukojeń, zabliźnień, spokoju.

Każda z uczestniczek będzie mogła zadbać o swoje bezpieczeństwo – będziemy mówić i przeżywać to, co będzie wyborem każdej z osób. Podstawową zasadą będzie zasada poufności i chronienia swoich granic. Grupa będzie miała charakter zamknięty – dołączenie nowej osoby będzie możliwe tylko za zgodą uczestniczek w sytuacji zwolnienia się jakiegoś miejsca.

Osnową warsztatów będą następujące tematy:

1. Moja kobiecość – skąd i dokąd: jakie są międzypokoleniowe źródła mojej kobiecości i jakie przekazy niesie moja kobiecość wobec mężczyzn i wobec potomstwa.
2. Kobieta w archetypie Wielkiej Matki – o jednoczesnym współistnieniu we mnie sił życiodajnych i płodnych, jak i tych zagrażających, pochłaniających. Ja w roli matki i moje doświadczenie z matką. Jakie doświadczenia teraz tworzą moją „matczyność”. Ja jako matka i ja z dziećmi.
3. Każdy z nas ma swojego wewnętrznego bohatera, czyli o tym, jak tworzymy własne scenariusze życiowe. O wzorcach dominujących w naszym życiu: wzorzec Niewinnego, Sieroty, Wojownika, Wędrowca, Męczennika i Maga. Jakie wzorce uruchamiam aktualnie w moim życiu? Co to oznacza dla mnie i dla moich najbliższych?
4. Mit “małej dziewczynki” i “silnej opiekunki”. Czyli o podstawowych błędach, jakie popełniamy w kontaktach z mężczyznami i o sposobach budowania zadowolenie i spełnienia w tych relacjach. Ojciec-czyli jaki świat męski znam?
5. Piękno odkrywane, czyli jak mogę integrować w sobie moje naturalne zasoby z rolami, które pełnię w życiu. W jakich rolach jestem aktualnie? Jak mają się one do siebie? Jak ze sobą współpracują? Jak ze sobą konkurują? Jak je spełniam?
6. Moje ciało i ja. Jak przeżywam siebie? Jak dbam o ciało – zdrowie, dieta, wygląd. Ciało jako Ja. Psychika a nasze ciało.
7. Emocje jako nasze komunikaty o potrzebach. Czy mam swoje ulubione emocje? Jakie emocje wyrażam a jakie zatrzymuję? Jakie mam swoje schematy emocjonalne? Jak odczytuję emocje u innych ludzi?
8. Tematy wnoszone przez uczestniczki grupy na bieżąco.

O prowadzącej

Magdalena Sękowska – Magdalena Sękowska – psycholog, psychoterapeuta, dyrektor Kliniki Uniwersytetu SWPS: Rodzina-Para-Jednostka w Poznaniu. Specjalizuje się w pracy z parami, rodzinami i w pracy indywidualnej, od kilkudziesięciu lat prowadzi grupy dla kobiet, specjalizuje się w analizie skryptów międzypokoleniowych w pracy indywidualnej i w pracy z parami, prowadzi obserwację relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi w warunkach naturalnych, w środowisku domowym. Do dołączenia do prowadzenia grupy będzie zapraszać:
Katarzynę Kaniecką – z warsztatem na temat percepcji własnego ciała
Karolinę Montgomery – z warsztatem na temat regulacji reakcji emocjonalnych i pracy z własnym stresem

 

Termin i miejsce

Warsztaty będą się odbywać 2 razy w miesiącu (czwartki – 18.00-21.00) przez okres od września 2021 roku do końca czerwca 2022 roku.
Koszt udziału w warsztatach: 200PLN/spotkanie.
Terminy spotkań w 2021 roku:
2 września, 23 września, 14 października, 28 października, 18 listopada, 25 listopada, 9 grudnia, 30 grudnia
Terminy te mogą ulec zmianie przy wspólnym uzgodnieniu uczestniczek grupy.
Klinika Uniwersytetu SWPS Rodzina – Para – Jednostka w Poznaniu, ul. gen. T. Kutrzeby 10
Wskazówki dojazdu »

Jak wziąć udział?

Zapisy: msekowska@swps.edu.pl
Albo: tel: 729 988 560 – rejestracja Kliniki.

Płatności można dokonywać pod wskazany numer konta:

18124045881111001075484201
Klinika Uniwersytetu SWPS Rodzina – Para – Jednostka
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań

W tytule proszę podać nazwę warsztatu, który Panią/Pana zainteresował.

Regulamin udziału w warsztatach