Czym jest TUS?

TUS to zajęcia grupowe, które mają na celu trenowanie adekwatnych zachowań społecznych, umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, naukę przestrzegania zasad, samokontroli, rozumienia i kontrolowania emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów. Zajęcia rozwijają pozytywną motywację, wiarę we własne możliwości i poczucie własnej wartości, a także kształtują empatię oraz wzajemny szacunek. Kształtowanie umiejętności opiera się na czterech bezpośrednich zasadach uczenia się: modelowaniu, odgrywaniu ról, udzieleniu informacji zwrotnej i transferze. Poddawanie się treningowi prowadzi do tego, że ćwiczone zachowania lub też całe ich sekwencje stają się nawykowymi. Uczestnik treningu w oparciu o sztucznie nabyte doświadczenia społeczne tworzy wachlarz zachowań, które są skuteczne w danej rzeczywistej sytuacji. Z czasem dobiera je i wykonuje w sposób naturalny. Umiejętności społeczne są ćwiczone poprzez zabawę oraz możliwość doświadczania sytuacji społecznych w bezpiecznych warunkach warsztatowych. Program dostosowany jest indywidualnie do każdego uczestnika na podstawie zebranego wywiadu, kwestionariuszy a następnie obserwacji podczas treningów.

Dla kogo?
TUS przeznaczony jest dla dzieci z trudnościami w sferze społecznej:

 • trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych
 • nieśmiałość, wycofanie
 • trudności w adaptacji do nowych sytuacji,
 • impulsywność, trudności w panowaniu nad emocjami,
 • zachowania opozycyjne, buntownicze,
 • nieumiejętność dostosowania się do zasad,
 • uleganie niekorzystnym wpływom,
 • problemy wychowawcze,
 • w tym dla dzieci z Zespołem Aspergera, wysokofunkcjonującym autyzmem, ADHD.

Organizacja zajęć:

 1. Grupy liczą od 4 do 6 osób.
 2. Zajęcia prowadzone są przez psychologa i pedagoga.
 3. Przedziały wiekowe grup: grupa I (6-8 lat); grupa II (9-11 lat).
 4. Czas spotkania to 60 min + 10 min na ewentualne konsultacje z rodzicami.
 5. Konsultacje z rodzicami każdego dziecka w trakcie cyklu, na prośbę rodziców lub gdy terapeuci uznają, że jest taka potrzeba.
 6. Uczestnictwo w Treningu poprzedzone jest indywidualną konsultacją z rodzicem i dzieckiem (60 min – płatne oddzielnie, 150 zł).
 7. Płatność za zajęcia z góry, za 4 spotkania (spotkania odbywają się raz w tygodniu).

 

Terminy i miejsce

Grupa I – soboty godz. 10.00
Grupa II – soboty godz. 11.00
Jeśli są Państwo zainteresowani uczestnictwem dziecka w zajęciach, a żaden z proponowanych terminów Państwu nie odpowiada, prosimy o kontakt.

Jak wziąć udział?

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego poniżej, będziemy się z Państwem kontaktować.
Jeśli mają Państwo pytania, zachęcamy do kontaktu: tel. 729 988 560 e-mail: klinika@swps.edu.pl

Wypełnij formularz 

Błąd: Brak formularza kontaktowego.