Październik – grudzień  2021, Poznań

Grupa dla rodziców nastolatków

Dojrzewanie to nie tylko czas beztroski i wolności. Jest to również bardzo trudny okres, stawiający wiele wyzwań zarówno przed młodym człowiekiem, jak i jego rodzicami. To czas, w którym nastolatek odkrywa siebie i kształtuje swoją tożsamość, przygotowuje się do samodzielnego, dorosłego życia.

Weź udział

O grupie

W nastoletnim świecie zachodzi wiele zmian, jest jednak coś, czego nastolatek potrzebuje niezmiennie – poczucia, że jest dostrzegany i akceptowany niezależnie od tego, jak intensywnie te zmiany będzie przechodził. Co można zrobić, by ten czas był owocny dla wszystkich członków rodziny? By nastolatkom dał wiarę we własne możliwości i poczucie sprawczości, a rodzicom umożliwił podtrzymanie zdrowej, stabilnej relacji z dzieckiem?

Zapraszamy do udziału w grupie edukacyjno-rozwojowej dla rodziców nastolatków. Podczas spotkań przedstawiona zostanie najnowsza wiedza dotycząca okresu dorastania, oparta o zawodową praktykę prowadzącej.

Celem zajęć jest umożliwienie rodzicom lepszego zrozumienia czasu dorastania oraz refleksji nad tym, jak dawać dziecku przestrzeń na badanie różnych opcji i rozwiązań. Spotkania do-starczą uczestnikom wiedzy na temat prawidłowości i wyzwań rozwojowych okresu dorasta-nia, ale także pomogą im zweryfikować ich własne wzorce i przekonania w obszarze rodzi-cielskich ról. Uczestnictwo w grupie stworzy rodzicom nastolatków przestrzeń do rozmowy, wzajemnej wymiany poglądów, otwartego zadawania pytań, poruszania trudnych dla siebie tematów oraz uzyskania wsparcia.

Tematyka spotkań

Spotkanie I: „Dojrzewanie z lotu ptaka”, czyli o dojrzewaniu ogólnie, ale nie tylko.
Na początku pierwszego spotkania porozmawiamy o rodzicielskich wyzwaniach, emocjach, wątpliwościach i potrzebach związanych z uczestnictwem w warsztatach, następnie zajmiemy się następującymi zagadnieniami:
– charakterystyczne zmiany w zachowaniu nastolatka,
– jak widzę swoje dziecko i czy mogę coś z tym zrobić?
– czym jest wsparcie?
– jak poradzić sobie z własnymi, rodzicielskimi emocjami związanymi z niepewnością?

Spotkanie II: „Remont w mózgu” – neurobiologia a zachowanie nastolatków.
Wiedza o intensywnej przebudowie mózgu nastolatków może być dla rodziców pomocna w rozumieniu specyficznego zachowania dorastających dzieci. Na drugim spotkaniu poruszymy następujące kwestie:
– jak długo dojrzewa mózg?
– niedojrzałość kory mózgowej,
– brak komunikacji pomiędzy korą mózgową a pozostałymi częściami mózgu,
– zmiany w układzie limbicznym,
– i jak to wszystko wpływa na zachowanie nastolatka?

Spotkanie III: „Perspektywa nastolatka i perspektywa rodzica”, czyli o różnicach w patrzeniu na relacje.
W trakcie trzeciego spotkania porozmawiamy o trudnych przeżyciach wynikających ze zde-rzenia wyżej wymienionych perspektyw, ale też szansach, jakie ono za sobą niesie. Przyjrzy-my się następującym zagadnieniom:
– co może wyniknąć dobrego, gdy rodzic spróbuje „przejrzeć się” w oczach dorastającego dziecka?
– o zmianach w perspektywie patrzenia na rodzica przez dziecko na przestrzeni rozwoju,
– jak rodzic widzi siebie „wychodząc” z roli rodzica, jakie inne ważne obszary (oprócz bycia mamą/tatą) dostrzega w swoim życiu?
– pomiędzy byciem blisko a byciem w dystansie.

Spotkanie IV: „Komunikacja z nastolatkiem”- czy można się dogadać?
Podczas czwartego spotkania opowiemy o wpływie emocji na codzienne funkcjonowanie nastolatka. Przedstawimy jak ważne jest zauważanie i dawanie przestrzeni różnym emocjom w budowaniu relacji z dorastającym dzieckiem. Omawiane treści obejmować będą:
– nazywanie emocji dorastającego dziecka,
– podstawy komunikacji empatycznej,
– potrzeby rodziców w relacji z nastolatkiem,
– potrzeby nastolatków w relacji z rodzicami,
– praca nad jakością relacji z dzieckiem – mniej słów, więcej obecności i uwagi,

Spotkanie V: „Nie lubię tego, jak wyglądam” – percepcja obrazu własnego ciała w okresie dorastania.
Podczas piątego spotkania porozmawiamy o tym, co rodzic może zrobić, aby wspierać dziecko w akceptacji jego fizyczności.
Zastanowimy się nad następującymi kwestiami:
– czym jest obraz ciała?
– dlaczego nastolatki w okresie dorastania myślą, że tracą kontrolę nad ciałem?
– jakie są przyczyny zaburzeń odżywiania?
– jak nastolatek może budować adekwatny obraz własnego ciała w świecie, w którym jest zalewany komunikatami medialnymi przedstawiającymi jego wyidealizowany obraz?

Spotkanie VI: „O czym jeszcze nie mówiliśmy?”
Zawartość merytoryczna tego spotkania zależeć będzie od potrzeb uczestników warsztatów.

O prowadzącej

Katarzyna Kaniecka – psycholog i psychoterapeuta, posiada doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z nastolatkami i dorosłymi. Swoją pracę terapeutyczną opiera głównie o nurt analizy transakcyjnej oraz poddaje regularnej superwizji. Przygotowuje się do uzyskania certyfikatu analityka transakcyjnego w zakresie psychoterapii. Ważne obszary jej oddziaływań to wspieranie młodzieży w obszarze budowania autonomii i adekwatnej samooceny oraz rozwijania samoświadomości emocjonalnej, praca z pacjentami z zaburzeniami odżywiania, rozwijanie konstruktywnych relacji pomiędzy dziećmi i rodzicami.

Termin i miejsce

Terminy spotkań:
I spotkanie: 7.10.2021 – czwartek
II spotkanie: 21.10.2021 – czwartek
III spotkanie: 4.11.2021 – czwartek
IV spotkanie: 16.11.2021 – wtorek
V spotkanie: 2.12.2021 – czwartek
VI spotkanie: 16.12.2021 – czwartek

 

Spotkania grupy zaplanowano w godzinach: 18.00-20.00. Grupa ma charakter otwarty.

Cena za udział w warsztacie: 150 zł za spotkanie, w przypadku płatności z góry za sześć spo-tkań: 800 zł.

Mamy nadzieję, że wszystkie spotkania będą mogły odbyć się w klinice, w bezpośrednim kon-takcie. W przypadku zaostrzenia sytuacji epidemiologicznej będziemy rozmawiać o możli-wych rozwiązaniach.

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy poniżej.

Płatności można dokonywać pod wskazany numer konta:

18124045881111001075484201
Klinika Uniwersytetu SWPS Rodzina – Para – Jednostka
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań

W tytule proszę podać nazwę warsztatu, który Panią/Pana zainteresował.

Regulamin udziału w warsztatach

{ BreezingForms : copy_Warsztat_GrupaDlaRodzicowNastolatkow }