„Czasem wydaje się nam, że wiemy wszystko o napotkanym człowieku. Że wystarczy uważnie się przyjrzeć, by odkryć jego tajemnice, lęki, tęsknoty. Ale prawda o człowieku jest ukryta z dala od naszych spojrzeń, w samotności czterech ścian, w ciszy późnego wieczoru.”
Janusz Leon Wiśniewski

„Specyfika intymności polega na tym, że jest ona najpełniejszą, najbardziej intensywną, najbardziej bezpośrednią i, co najważniejsze, najbardziej gratyfikującą relacją z drugą osobą”.
Magdalena Sękowska, Ewa Szymanowska

Intymność jest budowana w oparciu o relacje z innymi. W oparciu o to, co w tych relacjach się dzieje i jakie znaczenia są nadawane określonym zachowaniom – „jesteśmy blisko”, „nie rozumiemy się”, „daleko nam do siebie”, „tak bardzo chcę ciebie zrozumieć”, „pomóż mi poznać ciebie”…
Intymność to też nasz kontakt z samym sobą, nasze zrozumienie potrzeb, pragnień, umiejętność nazywania emocji, zdolność odkrywania siebie bez założeń o zranieniu czy wykorzystaniu z drugiej strony.

Intymności uczymy się wpierw w relacjach z ważnymi postaciami rodzicielskimi (bądź pełniącymi taką rolę), w relacjach z rówieśnikami i potem w relacjach już jako osoby dorosłe. Także w relacji z samym sobą. Wiek chronologiczny nie musi oznaczać dojrzałej umiejętności budowania intymnych relacji z innymi – zdolność do intymności zależy od tego, jak przeżywamy siebie i innych i jakie nadajemy znaczenia otwieraniu się i przyjmowaniu otwartości .

Intymność to zdolność bycia blisko z drugą osobą bez zatracania własnych granic i bez naruszania granic drugiej osoby. To wyjątkowy stan współbycia w moim OK i Twoim OK, w którym jednocześnie dzieje się coś wspólnego z jednoczesnym przeżywaniem na poziomie bardzo indywidualnym. Na poziomie indywidualnym zdolność do intymności jest uwarunkowana tym, w jaki sposób budujemy nasze poczucie bezpieczeństwa i jak osiągamy własne poczucie autonomii. Na poziomie związku, bliskiej relacji – zdolność do intymności to możliwość dzielenia się tym, co dla mnie ważne i ważne dla istnienia naszego związku z jednoczesną umiejętnością przyjmowania odkrywania się przez partnera bez oceny – bez komentarza, a z uznaniem, że tak wygląda teraz jego świat i jego perspektywa rozumienia siebie i innych.

Intymność w związku wymaga współtworzenia, współuczestniczenia, zgody na wzajemny i czasami różny rytm odkrywania się partnerów. To nie zadanie i nie przymus wynikający z nacisku jednej osoby na drugą. Intymność tworzy się i wzmacnia się w przestrzeni, gdzie jest miejsce na autentyczność i na zdolność myślenia przechodzącego od kategorii „ja” w kierunku „my”.

Zapraszam na warsztaty osoby chcące budować bądź rozwijać intymność w swoich związkach. Zapraszam pary zainteresowane budowaniem intymnych relacji w związkach, z trudnymi dotychczas doświadczeniami w budowaniu związków, zastanawiające się nad swoimi relacjami z bliskimi, pary poszukujące.

Zagadnienia:

  • Nasze międzypokoleniowe wzorce intymności. Czego możemy się z tego nauczyć, a z czym chcielibyśmy się pożegnać?
  • Otwartość i intymność – jak ją rozumiemy indywidualnie, jak ją rozumiemy w związku, jak przyjmujemy pojawiające się różnice.
  • Nasze indywidualne granice, czyli jakie mamy doświadczenia intymności psychicznej, emocjonalnej, fizycznej w historii naszego życia? Co to dla nas znaczy?
  • Na czym polega komunikacja intymna w życiu codziennym – jak ją realizujemy. Zastosowanie Skali Intymności.
  • Trening odkrywania się i umiejętności bycia receptywnym – podstawowe składniki budowania intymności w związku.
  • O tym, jak chronimy siebie – czyli jakie mamy w życiu przyzwolenia. Koło Przyzwoleń.
  • Czy intymność to mówienie o wszystkim – dyskusja o mitach na temat intymności.
  • O pięciu kontraktach w związku, czyli jak nie myśleć za siebie i za drugą osobę, ale jak rozmawiać być podejmować zobowiązanie.
  • Praca nad własnymi przykładami z życia.

O prowadzącej

Magdalena Sękowska – psycholog, psychoterapeuta z ponad 30-letnim doświadczeniem w pracy z rodzinami, dziećmi, parami. Dyrektor Kliniki Uniwersytetu SWPS Rodzina – Para – Jednostka. Prowadzi psychoterapię par oraz pracę nastawioną na indywidualną poprawę zdolności relacyjnych. Od 25 lat wykorzystuje autorską metodę obserwacji dziecka w warunkach naturalnych – w systemie rodzinnym i edukacyjnym. Wspiera rodziców w ich relacjach z dziećmi wykorzystując założenie, że w rodzinie istnieją najważniejsze zasoby do wprowadzenia zmiany. Zajmuje się psychoterapią osób z trudnościami w tworzeniu bliskich relacji z innymi.

Termin i miejsce

Termin: 21-22 marca godz. 9.00 – 18.00
Koszt: 900zł/para
Miejsce: Klinika Uniwersytetu SWPS Rodzina-Para-Jednostka
Cena zawiera: materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe, udział w zajęciach, jednorazową indywidualną albo w parze konsultację ze specjalistą z Kliniki

Klinika Uniwersytetu SWPS Rodzina – Para – Jednostka w Poznaniu, ul. gen. T. Kutrzeby 10
Wskazówki dojazdu »

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy poniżej.

Płatność jest równoznaczna z rezerwacją miejsca na warsztat. Prosimy o płatność najpóźniej do 7 dni przed planowanym warsztatem. Płatności można dokonywać pod wskazany numer konta:

18124045881111001075484201
Klinika Uniwersytetu SWPS Rodzina – Para – Jednostka
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań

W tytule proszę podać nazwę warsztatu, który Panią/Pana zainteresował.

Regulamin udziału w warsztatach

{ BreezingForms : Warsztat_TreningKonstruktywnegoDialoguDlaPa }