23 października 2019, Poznań

Współczesny świat zmienia się bardzo szybko. Czasami bardzo trudno jest się do tych zmian dostosować, a sfera związana z rodzicielstwem, jest na nie szczególnie wrażliwa. Zauważasz różne podejścia związane z wychowaniem, słyszysz o różnych, skutecznych metodach i nie wiesz, którą z nich wybrać bo, być może, intuicja podpowiada Tobie, że dla Ciebie i Twojej rodziny jeszcze coś innego będzie jeszcze lepsze?
Jak poruszać się w tym gąszczu zachodzących społecznych zmian i różnych koncepcji wychowawczych? Czy jest możliwe zbudowanie bliskiej, pełnej wzajemnego zrozumienia i akceptacji relacji bez uciekania się do różnych rodzicielskich sztuczek? Jaką korzyść można odnieść z bycia autentycznym w relacji?

Każde dziecko jest wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju tak samo jak rodzic. W obecnym wychowaniu rodzice i dzieci mogą być dla siebie źródłem wzajemnej inspiracji i rozwoju. Takie relacje to wyzwanie. O rzeczywistej jakości relacji w rodzinie decyduje nasza, rodzicielska chęć podjęcia wyzwań, które przed nami stawiają nasze dzieci.

Serdecznie zapraszamy na cykl czterech warsztatów, których celem jest przybliżenie czynników wpływających na wzajemne relacje pomiędzy dorosłymi i dziećmi.

O warsztatach

Program warsztatów oparty jest na najnowszej wiedzy na temat budowania relacji z dziećmi. Celem warsztatu jest dostarczenie rodzicom wiedzy, która umożliwi im wspieranie i towarzyszenie dzieciom w ich rozwoju. Podczas warsztatów poruszone zostaną kwestie związane z naturalnym przywództwem opartym o osobisty autorytet. Przyjrzymy się temu, czym jest i jak go budować a także, pokażemy, jak ważny w relacji jest wzajemny, autentyczny szacunek. Wychodząc od zrozumienia kwestii związanej z naturalnym przywództwem wspólnie zastanowimy się nad tym, w jaki sposób można uczyć dzieci brania własnej, osobistej odpowiedzialności za samych siebie zarówno w szkole, jak i w ich własnym, dziecięcym świecie. Porozmawiamy o fundamentach asertywności i poczucia własnej wartości i omówimy, jaki wpływ na obie te sfery ma poszanowanie i komunikowanie własnych granic.

Dla kogo?

Warsztaty skierowane są do osób, które:

 • chcą odnaleźć i zrozumieć swój własny rodzicielski styl wychowania
 • doświadczają trudności wychowawczych i chcą te trudności zminimalizować
 • chcą zrozumieć zachowania dzieci i nauczyć się odczytywać informacje, które one niosą
 • szukają innych oddziaływań rodzicielskich niż kary i nagrody
 • chcą uczyć dziecka osobistej odpowiedzialności i asertywności
 • są zainteresowane wzmocnieniem poczucia własnej wartości
 • pragną pogłębić lub poprawić swoją relację z dzieckiem
 • budować swoją relację z dzieckiem w oparciu o dialog.

Spotkanie I – Nowoczesne przywództwo w rodzinie

Kiedy? – 9 października 2019

Obecnie można zaobserwować pewną tendencję rodziców do wycofywania się ze swojej przywód-czej roli na rzecz nadmiernego skupiania swojej rodzicielskiej uwagi na dzieciach i oddawania im części swojej przywódczej roli. Taka sytuacja może powodować, że rodzic czasami ma wrażenie, że dziecko „wchodzi mu na głowę”, wtedy reaguje bardzo delikatnie lub odwrotnie, bardzo ostro używając swojej rodzicielskiej władzy. Czy można inaczej?
Dzisiejszy rodzic otoczony jest ogromną ilością informacji, spotyka się z różnymi koncepcjami wy-chowawczymi, co może powodować pewne poczucie zagubienia.

 • Która koncepcja wychowania jest właściwa?
 • Czym tak naprawdę, jest wychowanie?
 • Czy można szanować granice i potrzeby swoich dzieci będąc jednocześnie naturalnym przywódcą w rodzinie?
 • Jak budować swój osobisty, rodzicielski autorytet bez uciekania się do kar, nagradzania lub zastraszania dziecka?
 • Jak stawiać granice?
 • Jak uczyć dziecka osobistej odpowiedzialności?

Spotkanie II – Dziecko w szkole

Kiedy? – 23 października 2019

Szkoła niezmiennie wywołuje silne emocje wśród rodziców. Na przestrzeni ostatniej dekady bardzo zmieniły się ich oczekiwania wobec szkoły, a sama szkoła, jako instytucja, poza zmianami kosmetycznymi, nie zmieniła się. Mówi się, że szkoła jest w kryzysie i nie nadąża za światem dzieci. Dzieci również mają swoje oczekiwania wobec szkoły i rodziców. Mądre wspieranie dziec-ka, aby radziło sobie jak najlepiej z edukacją szkolną, jest w tej triadzie: dziecko-rodzic-szkoła, bardzo ważne.

 • Jak sobie radzić z presją szkoły, własnymi oczekiwaniami i reakcjami dziecka i kto jest za co odpowiedzialny?
 • Jak oddać dziecku odpowiedzialność szkolną jednocześnie nie pozostawiając go samego?
 • Jak mądrze wspierać dziecko aby radziło sobie jak najlepiej z edukacją szkolną?
 • Jak oddać dziecku odpowiedzialność za odrabianie zadań domowych jednocześnie nie zo-stawiając go samego?
 • Jak wspierać motywację dziecka do nauki?

Spotkanie III – Granice człowieka, po co są i jak je stawiać?

Kiedy? – 6 listopada 2019

Bycie autentycznym i szczerym wobec siebie i innych jest podstawą prawdziwych, zdrowych rela-cji. Jest to najcenniejszy dar, jaki można dać drugiemu człowiekowi i samemu sobie. Świadczy lub zachęca do większej samoświadomości i osobistej odpowiedzialności. Umiejętność komunikowa-nia swoich granic jest podstawą autentycznych relacji. Nie rodzimy się z już ukształtowanym sys-temem wewnętrznych granic, jest to taka część naszego wewnętrznego świata, której uczymy się przez wiele lat a czasami większą część życia. Większa świadomość swoich granic i umiejętność komunikowania ich dzieciom powoduje przejrzystość relacji, buduje zaufanie. Jest dużo niedomó-wień odnośnie stawiania granic: czy stawiać je innym, czy sobie i po co?

 • Czym są granice psychiczne człowieka?
 • Jak wyznaczać osobiste granice z miłością i szacunkiem?
 • Na czym polega sztuka odmawiania dziecku?
 • Kiedy i jak mówić do dzieci NIE i jakie to ma dla nich znaczenie?
 • Czy dziecko ma prawo odmawiać swoim rodzicom?
 • Czy rodzicielskie NIE ma prawo podlegać negocjacjom?

Spotkanie IV – Jak rozwijać zdrowe poczucie własnej wartości u dziecka?

Kiedy? – 20 listopada 2019

Zdrowe poczucie własnej wartości daje dziecku możliwość rozwijania swojego potencjału, ade-kwatnego wykorzystania własnych zasobów, otwartości na innych oraz budowania satysfakcjonu-jących relacji z ludźmi. Jest w pewnym sensie szczepionką chroniącą dziecko przed destrukcyj-nym wpływem różnych czynników zewnętrznych, do których zaliczyć można presję rówieśniczą lub umniejszające, krzywdzące komunikaty ze strony innych ludzi. Zdrowe poczucie własnej wartości pozwala znaleźć oparcie w sobie nawet w najtrudniejszych momentach lub też, jeśli jest taka potrzeba, umieć umiejętnie szukać go na zewnątrz.

 • Co to jest poczucie własnej wartości?
 • Czym różni się od pewności siebie?
 • Dlaczego pochwały nie budują zdrowego poczucia własnej wartości?
 • Co niszczy, a co wspiera poczucie własnej wartości?
 • Jak rodzic może zadbać o poczucie wartości swojego dziecka?
 • Czy dorosły o niskim poczuciu własnej wartości może rozwijać poczucie wartości swojego dziecka?
 • Dlaczego ma fundamentalne znaczenie dla jego dobrostanu?

O prowadzącej

Sylwia Śliwocka – psycholog, trener. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży a także terapię par i rodzin. Swoją wiedzę terapeutyczną zdobyła podczas czteroletniego kursu w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, rocznego kursu Analizy Transakcyjnej. Te, jak również inne liczne szkolenia dały jej narzędzia do wspierania osób doświadczających trudności egzystencjalnych, emocjonalnych, kryzysów życiowych, depresji, lęku. Drugim obszarem jej pracy jest wspieranie rodziców, opiekunów i wychowawców w budowaniu satysfakcjonujących relacji z dziećmi. Prowadzi konsultacje rodzicielskie, terapię rodzin a także warsztaty rozwojowe i terapeutyczne. Jest certyfikowaną trenerką Familylab Polska, realizatorką Szkoły dla Rodziców i Wychowawców oraz wieloletnią pasjonatką Porozumienia bez Przemocy. Jakość relacji i komunikacji ma szczególne znaczenie w jej pracy z ludźmi. Współprowadzi Poznańską Wieczorną Grupę Empatyczną, współpracuje z Portalem Opsychologii oraz współpracuje ze Strefą Rodziny.

 

Termin i miejsce

Spotkania: raz na dwa tygodnie w godzinach: 17:30-19:30. Proponowane terminy spotkań:

09.10. Nowoczesne przywództwo w rodzinie
23.10 Dziecko w szkole
06.11 Jak rozwijać zdrowe poczucie własnej wartości u dziecka?
20.11 Granice człowieka, po co są i jak je stawiać?

Liczba uczestników: 4 – 15 osób.

Klinika Uniwersytetu SWPS Rodzina – Para – Jednostka w Poznaniu, ul. gen. T. Kutrzeby 10

Wskazówki dojazdu »

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w wydarzeniu, prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres: klinika@swps.edu.pl z informacją, jaki warsztat Państwa interesuje.

Cena jednego spotkania: 110 zł od uczestnika/170 zł od pary. Płatność jest równoznaczna z rezerwacją miejsca na warsztat. Prosimy o płatność najpóźniej do 7 dni przed planowanym warsztatem. Płatności można dokonywać pod wskazany numer konta:

18124045881111001075484201
Klinika Uniwersytetu SWPS Rodzina – Para – Jednostka
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań

W tytule proszę podać nazwę warsztatu, który Panią/Pana zainteresował.

Regulamin udziału w warsztatach