Konferencja skierowana była do nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników społecznych oraz osób pracujących z rodzinami. Jej celem było zapoznanie uczestników z problematyką zagrożenia narkotykami i dopalaczami w okresie szkolnym – poznanie tego zagadnienia od strony psychologicznej, społecznej i prawnej.

Jednocześnie uczestnicy dowiedzieli się, jaka jest rola nauczyciela czy pedagoga/psychologa w procesach modelowania pozytywnych postaw wobec siebie i innych u dzieci i młodzieży. Podczas wykładów uczestnicy poznali też możliwości profilaktycznych oddziaływań wyposażających dzieci i młodzież w sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi – inne niż dopalacze czy narkotyki.

Za uczestnictwo w wykładach i warsztatach kilkuset obecnych nauczycieli i pedagogów otrzymało certyfikaty.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Poznania.

Konferencja w zdjęciach