7 marca 2018, Poznań

Warsztaty: Psychologiczna akademia rodzica (dzieci od urodzenia do przedszkola)

Psychologiczna Akademia Rodzica to cykl 5 spotkań dla rodziców, którzy wychowują dzieci w wieku przedszkolnym i chcą rozwijać swoją świadomość jako rodzice. Oznacza to gotowość zarówno do przyjmowania wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych dziecka, jak i gotowość do weryfikowania własnych wzorców funkcjonowania w roli rodzica. Rola rodzica to rola, która powinna dynamicznie rozwijać się wraz z rozwojem dziecka. Nie powinna być ani sztywnym wzorcem, ani bezpostaciowym sposobem podążania za dzieckiem. Dzieci mają bardzo określone potrzeby, których zaspokajanie warunkuje rozwój dziecka, ale też dzieci potrzebują od rodziców jasnych granic, struktur, reakcji, komunikacji – które niejednokrotnie frustrują dziecko. Zadaniem rodzica jest umiejętne, pełne empatii i zrozumienia dla dziecka i siebie poruszanie się w granicach zaspokajania dziecka i stawiania jemu granic.

Weź udział

Organizatorami wydarzenia są Klinika Uniwersytetu SWPS Rodzina – Para – Jednostka oraz Uniwersytet SWPS.

Proponujemy 5 spotkań, które będą dotyczyć tych obszarów funkcjonowania rodziców, które – z naszej praktyki – wydają się być najbardziej newralgicznymi momentami w pełnieniu roli rodzica i w relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem w okresie przedszkolnym.

Tematyka spotkań:

1. Dziecko i rodzic: specyfika relacji matka – dziecko, ojciec – dziecko. Co się dzieje w relacji małżeńskiej we wczesnej fazie rozwoju dziecka – osiągnięcia i dylematy.

 • o wzorcach e relacji z matką i o wzorcach w relacji z ojcem,
 • jak radzić sobie, gdy rodzina jest rozbita i dziecko jest wychowywane przez jednego rodzica,
 • jaka jest rola matki, a jaka jest rola ojca i jakie mają części wspólne te role,
 • jak mają przebiegać procesy separacyjne od symbiotycznego związku z matką,
 • jaka jest rola ojca w separacji dziecka,
 • sposoby radzenia sobie matki w procesach separacji dziecka,
 • gdzie razem – czyli o wspólnej wizji opieki i wychowania dziecka. o znaczeniu wspólnej więzi partnerskiej rodziców na rozwój dziecka,
 • gdy dziecko już ma rodzeństwo – o dylematach związanych z dziećmi starszymi,
 • jak zachować relację małżeńską w tej wczesnej fazie rozwoju dziecka.

2. Jakie zadania rozwojowe mają przed sobą dzieci i rodzice w kolejnych fazach rozwoju?

 • fazy rozwoju i przypisane im normy rozwojowe i zadania rozwojowe dziecka,
 • fazy rozwoju i przypisane im zadania rozwojowe związane z pełnieniem roli rodzica,
 • jak rodzic może rozpoznać czy dziecko wypełnia zadania rozwojowe na danym etapie rozwoju,
 • zagrożenia i zaburzenia związane z kolejnymi fazami rozwojowymi (jak rodzic może rozpoznać zaburzenie/problem rozwojowy).

3. Rola samodzielności dziecka w budowaniu jego autonomii i poczucia wartości.

 • dziecko samodzielne na poszczególnych etapach rozwoju – po czym rozpoznajemy,
 • samodzielność w jedzeniu – zakłócenia samodzielności: dziecko „niejadek”, dziecko jedzące „bez ograniczeń”, problemy z nawykami jedzeniowymi we wczesnych etapach rozwoju,
 • samodzielność w spaniu – dziecko śpiące samodzielnie a budowanie jego autonomii, znaczenie granic w życiu rodziny, czyli o znaczeniu oddzielności sypialni rodziców, jak separować dziecko bez urazów, jak zorganizować pokój dziecka, by chciało w nim spać,
 • samodzielność dziecka w regulacji funkcji fizjologicznych, czyli o treningu czystości i jego znaczeniu, o tym, jak wzmacniać samodzielność dziecka w umiejętnościach regulacji procesów zatrzymywania i puszczania (rozumianych jako funkcje fizjologiczne).

4. Jak budować poczucie wartości u naszego dziecka?

 • na czym polega system wzmocnień wobec zachowań dziecka,
 • jak wzmacniać dziecko zachowując jego realistyczny obraz,
 • jakie doświadczenia mają moc korygującą funkcjonowanie dziecka,
 • jak radzić sobie z własnym poczuciem winy, gdy złościmy się na dziecko,
 • rola emocji w budowaniu poczucia wartości u dziecka,
 • rola emocji rodzica w modelowaniu emocji u dziecka,
 • z jakimi emocjami sobie nie radzimy,
 • jak dziecko buduje swoje poczucie wartości.

5. Dylematy rodzica w roli rodzicielskiej.

 • wolna dyskusja uczestników na temat ich indywidualnych doświadczeń związanych z rola rodzica.

O prowadzących

Magdalena Sękowska – psycholog, psychoterapeuta z ponad 30-letnim doświadczeniem w pracy z rodzinami, dziećmi, parami. Dyrektor Kliniki Uniwersytetu SWPS Rodzina – Para – Jednostka. Prowadzi psychoterapię par oraz pracę nastawioną na indywidualną poprawę zdolności relacyjnych. Od 25 lat wykorzystuje autorską metodę obserwacji dziecka w warunkach naturalnych – w systemie rodzinnym i edukacyjnym. Wspiera rodziców w ich relacjach z dziećmi wykorzystując założenie, że w rodzinie istnieją najważniejsze zasoby do wprowadzenia zmiany. Zajmuje się psychoterapią osób z trudnościami w tworzeniu bliskich relacji z innymi.

Maciej Olsztyński – Ukończył studia psychologiczne na UAM w Poznaniu. Obecnie w procesie certyfikacji na kursie psychoterapii w ujęciu psychodynamicznym i systemowym atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Od 2009 członek PITAT (Polskiego Integratywnego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej). Od ponad 20 lat pracuje z ludźmi, wspierając ich w sytuacjach trudnych oraz pomagając w rozwoju indywidualnym. Pracuje w ujęciu systemowym oraz analizy transakcyjnej. Współtworzy metody pracy z organizacją w oparciu o podejście systemowe. Prowadzi szkolenia, konsultacje, warsztaty, badania oraz coaching.

Termin i miejsce

Spotkania odbywają się 2 razy miesiącu w środy, czas trwania: 17.30-21.30, każde spotkanie może stanowić odrębną całość, choć program został zaprojektowany jako spójna całość wszystkich 5 spotkań. Od rodzica/rodziców zależy, które spotkanie wybierze i czy wybierze uczestnictwo w całości programu.

Terminy spotkań:

 • 7 marca 2018
 • 28 marca 2018
 • 13 kwietnia 2018
 • 25 kwietnia 2018
 • 16 maja 2018

Klinika Uniwersytetu SWPS Rodzina – Para – Jednostka w Poznaniu, ul. gen. T. Kutrzeby 10
Wskazówki dojazdu »

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy poniżej.

Udział we wszystkich spotkaniach (5 spotkań) : 800 zł/osoba, 1200 zł/para.
Udział w jednym spotkaniu : 200 zł/osoba, 300 zł/para.

Osoby mogą uczestniczyć w tych spotkaniach, które tematycznie je interesują, a uczestnictwo w poszczególnych spotkaniach nie wymaga bycia na spotkaniach poprzednich (choć poszczególne tematy spotkań tworzą spójną całość).

Płatność jest równoznaczna z rezerwacją miejsca na warsztat. Prosimy o płatność najpóźniej do 7 dni przed planowanym warsztatem. Płatności można dokonywać pod wskazany numer konta:

18124045881111001075484201
Klinika Uniwersytetu SWPS Rodzina – Para – Jednostka
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań

W tytule proszę podać nazwę warsztatu, który Panią/Pana zainteresował.

Regulamin udziału w warsztatach

{ BreezingForms : Warsztaty_AkademiaRodzica }