3 marca 2018, Poznań

Warsztaty: Archipelagi kobiecości – dla kobiet poszukujących

Warsztaty te skierowane są do kobiet twórczych, aktywnych, spełniających się. Są propozycją zwrócenia się do własnych źródeł, by wszelkim twórczym i mądrym działaniom nadać jeszcze bardziej wartki nurt, by poznać swoje prawdziwe pragnienia, by dać dojść do głosu wszelkim psychicznym żywiołom. Warsztaty te to czas dla samej siebie, trochę zachęcający do zmiany kontekstu myślenia – z tego w kategoriach spełniania siebie dla innych – na ten związany z robieniem czegoś dla siebie samej. Są zachętą do dania sobie przyzwolenia na swoją wolność, bo jeśli same takiego przyzwolenia nie damy sobie, to nasze życie może pozostać ciągłym wędrowaniem w poszukiwaniu zgody innych na naszą naturę.

Weź udział

Organizatorami wydarzenia są Klinika Uniwersytetu SWPS Rodzina – Para – Jednostka oraz Uniwersytet SWPS.

Dlaczego warto?

W trakcie warsztatów będziemy odwoływać się do żywiołów natury, czyli do stron ciemnych i jasnych, do sił, które jako kobiety w sobie pielęgnujemy, jak i do tych, które wprowadzają w nas trwogę, niepokój. Jedynie integracja wszelkich aspektów naszej natury może przynieść nam poczucie bezpieczeństwa i jedności, poczucie pełni i rezygnacji z iluzji , które znacząco zniekształcają nasze życie. W naszym życiu psychicznym trudno niekiedy zaakceptować te dwa aspekty, choć życie społeczne stawia nas w różnych rolach (wyrodnej córki, odrzucającej matki, teściowej, macochy, złej babki), które od zarania ludzkości można rozpoznać w symbolice przypowieści i baśni.

Program warsztatów nie jest nastawiony na prowokowanie zmian i na przeorganizowanie kobiecej psychiki. Jest propozycją płynięcia własnym nurtem z pogłębioną świadomością jego kierunku, wartkości, przeszkód. Jest propozycją rozpoznania tego wszystkiego, co w ten nurt włączamy i zabieramy, zarówno jako nasze dziedzictwo, jak i efekt naszych życiowych decyzji

Warsztaty te realizowane będą poprzez ćwiczenia psychologiczne, działania artystyczne, analizę snów, zapisków pamiętnikowych, poprzez rozmowy indywidualne, grupowe. Dodatkowym wzmocnieniem będą zdjęcia rodzinne, albumy, pamiątki albo przedmioty szczególnej ważności. Każda z uczestniczek będzie mogła zadbać o swoje bezpieczeństwo – będziemy mówić i przeżywać to, co będzie wyborem każdej z osób.

Osnową warsztatów będą następujące tematy:

1. Moja kobiecość – skąd i dokąd: jakie są międzypokoleniowe źródła mojej kobiecości i jakie przekazy niesie moja kobiecość wobec mężczyzn i wobec potomstwa.
2. Kobieta w archetypie Wielkiej Matki – o jednoczesnym współistnieniu we mnie sił życiodajnych i płodnych, jak i tych zagrażających, pochłaniających.
3. Każdy z nas ma swojego wewnętrznego bohatera, czyli o tym, jak tworzymy własne scenariusze życiowe. O wzorcach dominujących w naszym życiu: wzorzec Niewinnego, Sieroty, Wojownika, Wędrowca, Męczennika i Maga.
4. Mit “małej dziewczynki” i “silnej opiekunki”. Czyli o podstawowych błędach, jakie popełniamy w kontaktach z mężczyznami.
5. Piękno odkrywane, czyli jak mogę integrować w sobie moje naturalne zasoby z rolami, które pełnię w życiu.

O prowadzącej

Magdalena Sękowska – psycholog, psychoterapeuta z ponad 30-letnim doświadczeniem w pracy z rodzinami, dziećmi, parami. Dyrektor Kliniki Uniwersytetu SWPS Rodzina – Para – Jednostka. Prowadzi psychoterapię par oraz pracę nastawioną na indywidualną poprawę zdolności relacyjnych. Od 25 lat wykorzystuje autorską metodę obserwacji dziecka w warunkach naturalnych – w systemie rodzinnym i edukacyjnym. Wspiera rodziców w ich relacjach z dziećmi wykorzystując założenie, że w rodzinie istnieją najważniejsze zasoby do wprowadzenia zmiany. Zajmuje się psychoterapią osób z trudnościami w tworzeniu bliskich relacji z innymi.

Termin i miejsce

3 i 4 marca 2018 r., godz. 9.00-17.00 (warsztaty dwudniowe) 
Klinika Uniwersytetu SWPS Rodzina – Para – Jednostka w Poznaniu, ul. gen. T. Kutrzeby 10
Wskazówki dojazdu »

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy poniżej. Czas trwania warsztatów to 16 godzin. Cena: 550 zł/osoba (15% zniżki dla studentów, 20% zniżki dla Pacjentów Kliniki Uniwersytetu SWPS). Maksymalna liczba uczestników to 12 osób. Płatność jest równoznaczna z rezerwacją miejsca na warsztat. Prosimy o płatność najpóźniej do 7 dni przed planowanym warsztatem. Płatności można dokonywać pod wskazany numer konta:

18124045881111001075484201
Klinika Uniwersytetu SWPS Rodzina – Para – Jednostka
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań

W tytule proszę podać nazwę warsztatu, który Panią/Pana zainteresował.

Regulamin udziału w warsztatach

{ BreezingForms : Warsztaty_DlaKobietPoszukujacych }