1 marca 2018, Poznań

“Mamo, tato, dlaczego nie jesteście już razem?”

Warsztat dla rodziców, którzy podjęli decyzję o rozstaniu, separacji lub rozwodzie. Spotkanie z psychologiem, mediatorem rodzinnym i prawnikiem. 

Weź udział

Organizatorami wydarzenia są Klinika Uniwersytetu SWPS Rodzina – Para – Jednostka oraz Uniwersytet SWPS.

Dlaczego warto?

Rozstanie to trudny czas, zarówno dla rodziców, jak i dla dziecka. Celem warsztatów jest omówienie tej kwestii z perspektywy psychologicznej i prawnej. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się:

1. Jak informować dziecko o rozejściu się rodziców i jak towarzyszyć dziecku w procesie rozstawania się rodziców (w zależności od fazy rozwojowej dziecka).

2. Jakie są psychologiczne aspekty reakcji dziecka na rozstanie rodziców.

3. Jak unikać roli Ofiary i nie wytyczać takiej roli dziecku w sytuacji okołorozwodowej.

4. Jaki wpływ ma relacja między rodzicami na dziecko po rozwodzie/separacji/rozstaniu.

5. Jak zadbać o relacje z dziećmi, kiedy rodzice wchodzą w nowe związki.

6. Jaki jest związek pomiędzy więzami lojalnościowymi a relacjami z nowymi partnerami rodziców.

7. Czym jest rodzina patchworkowa i jakie są jej dylematy.

Ponadto, uczestnikom zostaną dostarczone kompletne informacje na temat tego, jak przebiega proces rozstawania się od strony prawnej. Dowiedzą się, jak stworzyć Plan Opieki Rodzicielskiej i jakie są konsekwencje opieki naprzemiennej.

O prowadzącej

Magdalena Sękowska – psycholog, psychoterapeuta z ponad 30-letnim doświadczeniem w pracy z rodzinami, dziećmi, parami. Dyrektor Kliniki Uniwersytetu SWPS Rodzina – Para – Jednostka. Prowadzi psychoterapię par oraz pracę nastawioną na indywidualną poprawę zdolności relacyjnych. Od 25 lat wykorzystuje autorską metodę obserwacji dziecka w warunkach naturalnych – w systemie rodzinnym i edukacyjnym. Wspiera rodziców w ich relacjach z dziećmi wykorzystując założenie, że w rodzinie istnieją najważniejsze zasoby do wprowadzenia zmiany. Zajmuje się psychoterapią osób z trudnościami w tworzeniu bliskich relacji z innymi.

Katarzyna Kolasińska – mediator, ukończyła prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Zrealizowała studia podyplomowe z psychologii społecznej oraz liczne kursy z zakresu mediacji rodzinnych. Członkini Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.

Anna Zawłocka – adwokat, członkini Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbyła dwuletnią aplikację sądową. Po zdaniu egzaminu sędziowskiego rozpoczęła aplikację adwokacką, którą ukończyła w 2000 roku. W tym samym roku założyła własną kancelarią adwokacką w Poznaniu, którą prowadzi do dziś.

Termin i miejsce

1 marca 2018 r., godz. 18.00-21.00
Klinika Uniwersytetu SWPS Rodzina – Para – Jednostka w Poznaniu, ul. gen. T. Kutrzeby 10
Wskazówki dojazdu »

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy poniżej. Czas trwania warsztatów to 3 godziny. Cena: 150 zł/osoba; 220 zł/para. Maksymalna liczba uczestników to 12 osób. Płatność jest równoznaczna z rezerwacją miejsca na warsztat. Prosimy o płatność najpóźniej do 7 dni przed planowanym warsztatem. Płatności można dokonywać pod wskazany numer konta:

18124045881111001075484201
Klinika Uniwersytetu SWPS Rodzina – Para – Jednostka
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań

W tytule proszę podać nazwę warsztatu, który Panią/Pana zainteresował.

Regulamin udziału w warsztatach

{ BreezingForms : Warsztaty_MamoTatoDlaczego }