Dla firm

Konsultacje dla działów HR

Konsultacje są efektywną metodą wsparcia dla organizacji, kiedy dotychczasowe metody działania nie przynoszą zamierzonych efektów w organizacji. Konsultacje pozwalają znaleźć takie metody pracy, które będą w sposób efektywny umożliwiały osiąganie zamierzonych celów przez działy HR.

Webinary popularyzujące wiedzę psychologiczną

Webinary są bardzo efektywnym sposobem propagowania wiedzy na temat prawidłowości życia psychicznego, rodzinnego, wychowywania dzieci, radzenia sobie z kryzysami związanymi z pełnieniem ról rodzicielskich, adresowanym do osób, których styl pracy uniemożliwia wzięcie udziału w tradycyjnych warsztatach. Ich forma pozwala na wejście w kontakt uczestników z prowadzącymi, poruszenie kwestii nurtujących danego pracownika.

Przykładowe tematy webinarów:

  • Jak wzmacniać poczucie wartości u dziecka?
  • Co to jest wypalenie rodzicielskie i czego potrzebujemy by się przed nim chronić?
  • Wypalenie zawodowe – gdy siły się kończą.
  • Mobbing i dyskryminacja – ciemne strony relacji w organizacjach.
  • Gry psychologiczne w organizacjach.
  • Z walizki menedżera – co nam daje i co zabiera podejście systemowe?
  • Zamiast naciskać stwórz warunki – o potrzebach podstawowych i ich roli w naszym funkcjonowaniu
  • Czym jest dobra relacja? O prawidłowościach budowania relacji z innymi.

Wsparcie w sytuacjach kryzysowych

Posiadamy zespół przygotowanych psychoterapeutów, konsultantów wspierających zespoły i organizacje w sytuacjach kryzysowych. Wsparcie w sytuacji trudnej może przyjmować różne formy w zależności od potrzeb. Zapewniamy długofalową opiekę umożliwiającą radzenie sobie z kryzysem oraz zmniejszające jego skutki dla organizacji.

Opieka w zakresie zdrowia psychicznego

Opieka psychoterapeutyczna jest metodą wzmacniania i ochrony zdrowia psychicznego pracowników. Zwykle ma formę konsultacji on-line dla pracowników. Posiadamy zespół psychoterapeutów przygotowanych do pracy interwencyjnej oraz do prowadzenia psychoterapii on-line. Tworzymy programy wsparcia dopasowane do potrzeb organizacji, mogą one się składać np. z pakietu konsultacji oraz webinarów dotyczących problematyki zdrowia psychicznego.