Posiadam specjalność pedagogiczną uzyskaną podczas studiów filologicznych (polonistyka, serbistyka, bułgarystyka). Zdobywałam swoje doświadczenie podczas pracy w szkole o profilu teatralnym, a obecnie prowadzę zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży w jednym z...