Agnieszka Foltánová

Posiadam specjalność pedagogiczną uzyskaną podczas studiów filologicznych (polonistyka, serbistyka, bułgarystyka). Zdobywałam swoje doświadczenie podczas pracy w szkole o profilu teatralnym, a obecnie prowadzę zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży w jednym z poznańskich ośrodków oświaty. Jestem doktorem nauk humanistycznych i autorką monografii: Poetyka palimpsestu […], traktującej o wpływach kulturowych formujących XX-wieczne postrzeganie.

Mam za sobą 15-letnie doświadczenie pracy w firmach o międzynarodowym zasięgu (branża IT i Finanse), gdzie zajmowałam się m.in. tłumaczeniami z języka czeskiego i słowackiego, wypracowywaniem nowych ścieżek biznesowych, konsultacjami i doradztwem.

Jestem kandydatką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Biorę udział w 4-letnim szkoleniu w Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii w Poznaniu. Pracuję w oparciu o kodeks etyczny PTPP. Stale podnoszę swoje kompetencje zawodowe przez udział w kursach, konferencjach, szkoleniach, regularnej superwizji oraz terapii własnej.

Specjalizuję się w terapii kobiet w ciąży lub planujących macierzyństwo. Podczas sesji pomagam (przyszłym) matkom i kobietom doświadczającym utrat dokonywać rozeznania i interpretacji ich własnych uczuć, wzmacniając tym samym ich matczyną stronę osobowości. Pracuję z osobami, mającymi doświadczenie utraty, będącymi w żałobie lub przebywającymi na imigracji.

Mogę prowadzić sesje także w języku czeskim lub słowackim.

Moje obszary pracy terapeutycznej:

 • obawy związane z pojawieniem się dziecka,
 • trudności w byciu rodzicem,
 • problemy rodzinne,
 • traumy pokoleniowe,
 • trudności w relacjach,
 • stres w pracy, w szkole,
 • doświadczenie stanów depresyjnych,
 • brak poczucia sensu,
 • problemy z wyrażaniem i zrozumieniem siebie,
 • problemy tożsamościowe,
 • lęki różnego typu,
 • brak motywacji,
 • bóle somatyczne.