Jakub Wojnarowski

Jestem psychologiem oraz certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Aktualnie prowadzę terapię indywidualną i grupową dla osób nadużywających substancji psychoaktywnych oraz ich bliskich w poznańskich poradniach.

W Klinice Rodzina-Para-Jednostka prowadzę:

Doświadczenie i kwalifikacje

Doświadczenia zawodowe zdobywałem między innymi w ośrodkach stacjonarnych leczenia uzależnień, a także w instytucjach świadczących pomoc z obszaru interwencji kryzysowej, edukacji oraz lecznictwa psychiatrycznego. Bliskie jest mi podejście nazywane redukcją szkód. Rozwijam się zawodowo również w obszarze psychoanalizy.

Moje obszary pracy:

  • psychoterapia uzależnień dorosłych
  • psychoterapia dla osób, które wychowywały się w rodzinach z problemem uzależnienia (tzw. DDA)
  • psychoterapia dla osób pozostających w związkach z osobami uzależnionymi (tzw. współuzależnienie)
  • konsultacje dla rodziców osób uzależnionych