Ela Nowicka

Jestem pedagogiem, arteterapeutką, trenerem TUS.

Ukończyłam pedagogikę (specjalność: edukacja przez sztukę) na Uniwersytecie Łódzkim. W zakresie arteterapii kształciłam się w Polskim Instytucie Ericksonowskim.
Obecnie jestem w trakcie nauki w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, działającym w ramach Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Od wielu lat zdobywam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Początkowo prowadziłam w większości zajęcia artystyczne: plastyczne, muzyczne, ogólnorozwojowe, pracowałam jako opiekunka w żłobku, przedszkolu oraz jako nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej. Z czasem zauważyłam, że niezależnie od rodzaju zajęć, dużo uwagi poświęcam na rozmowy o emocjach i zawsze wplatam elementy terapeutyczne. To skłoniło mnie do rozpoczęcia prowadzenia zajęć TUS, które prowadzę w Klinice Rodzina-Para-Jednostka od kilku lat.

W mojej pracy, najważniejsze jest dla mnie tworzenie bezpiecznego środowiska i atmosfery wzajemnej akceptacji. Bardzo satysfakcjonuje mnie obserwowanie procesu, w trakcie którego dzieci przyjęte takimi jakimi są – stają się bardziej otwarte i szczęśliwe. Ze względu na moje artystyczne zainteresowania, staram się wprowadzać na zajęciach elementy rozwijące kreatywność i dające frajdę z używania wyobraźni. Zależy mi na tym, aby dzieci ucząc się mogły doświadczać dobrej zabawy i miały okazję do cotygodniowego pozytywnego doświadczenia.

W Klinice prowadzę Treningi Umiejętności Społecznych, w formie grupowej i indywidualnej.