Magdalena Nowy-Janc

“Życie nie toczy się tak, jak powinno, ale jest takie, jakie jest. Sposób, w jaki sobie z tym radzisz, stanowi całą różnicę.” – Virginia Satir

Jestem psychoterapeutą w trakcie certyfikacji, psychologiem, pedagogiem i wykładowcą w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Psychologii. Pracuję w nurcie systemowym. Wspieram klientów w odkrywaniu i efektywnym korzystaniu z tkwiących w nich zasobów do rozwoju zawodowego i osobistego. Pomagam im w budowaniu lepszych relacji z ludźmi oraz poszerzaniu świadomości własnych potrzeb i planowaniu działań w procesie życiowych zmian. W pracy z parami korzystam także z technik terapii EFT* (Emotionally Focused Therapy for Couples – Terapii Skoncentrowanej Na Emocjach, na podstawie szkolenia Externship EFT akredytowanego przez ICEEFT). *EFT to najskuteczniejsza terapia dla par na świecie (ponad 90% par, które ukończyły terapię EFT, zgłasza wzrost satysfakcji w związku, a 70-73% osiąga korzystniejsze wyniki na skali mierzącej nasilenie problemów w relacji małżeńskiej).
Mam doświadczenie w obszarze doradztwa personalnego i wspierania realizacji celów rozwojowych. W swojej pracy pomagam klientom odnajdywać odpowiedzi, poszukiwać szans i możliwości, znaleźć alternatywne rozwiązania oraz wydobywać potencjał jednostki, pary, czy rodziny.
Od 2024 rozpoczynam Kurs w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii. Jestem członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Pracuje z parami oraz indywidualnie.

Wykształcenie:
– mgr psychologii, specjalność: psychologia kliniczna – Uniwersytet SWPS
– mgr pedagogiki, specjalność: doradztwo zawodowe i personalne – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Kursy i szkolenia:

– Kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży – Centrum CBT w Warszawie
– Kurs podstawowy i zaawansowany Terapii Systemowej – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej
– Psychoonkologia – praca z pacjentem chorym somatycznie – Uniwersytet SWPS
– Kurs terapii behawioralnej – Uniwersytet SWPS
– Kurs pomocy psychologicznej – Bradford College, UK
– Kurs akredytowany PTP w nurcie systemowo-ericksonowskim – Wielkopolski Instytut Psychoterapii

Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji zarówno indywidualnej jak i grupowej.