Jacek Dybczyński

Wykształcenie akademickie uzyskałem na Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych i Społecznych oraz na kierunku neurobiologia. W ramach studiów zajmowałem się humanistycznymi i biologicznymi kontekstami życia psychicznego człowieka.
Ukończyłem Etap Wstępny Psychodynamicznego Studium Psychoterapii i Socjoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Kontynuuję naukę na Etapie Zaawansowanym oraz w czteroletniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej. Dodatkowo przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą uzyskałem w ramach Podyplomowych Studiów Pedagogicznych.

Doświadczenie zdobywałem w Społecznej Waldorfskiej Szkole Podstawowej i Społecznym Liceum Ogólnokształcącym, świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Fundację ARS oraz Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich.

Pomagam młodzieży i młodym dorosłym (15-25 lat) w zakresie:

– trudności w relacjach z innymi

– nieśmiałości i lęku przed sytuacjami społecznymi

– trudności emocjonalnych, w tym obniżonego lub burzliwego nastroju

– poszukiwania własnej tożsamości

– problemów związanych z wkraczaniem w dorosłość

– trudności w poradzeniu sobie z niesprzyjającymi okolicznościami życiowymi

– niesatysfakcjonującego obrazu siebie

– uporczywego uczucia pustki i braku nadziei

W pracy terapeutycznej kieruję się założeniami współczesnej psychoterapii psychodynamicznej, koncentrując się na relacji z pacjentem oraz wspieraniu go w doświadczanych trudnościach.