Ilona Mazek

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, o specjalności klinicznej. We wrześniu 2023 ukończyłam czteroletnie szkolenie specjalizacyjne z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży realizowane przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem psychoterapeutą w trakcie certyfikacji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Zajmuję się diagnozą psychologiczną w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w Poznaniu, prowadzę psychoterapię młodzieży w Klinice, oraz terapię osób uzależnionych w ośrodku leczenia uzależnień. Jestem trenerem umiejętności społecznych oraz hipoterapeutą.

W Klinice Rodzina-Para-Jednostka prowadzę:

Doświadczenie i kwalifikacje

Ukończyłam podstawowy kurs psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Swoją wiedzą wzbogacałam i nadal wzbogacam na licznych kursach i szkoleniach, między innymi: RTZ (racjonalnej terapii zachowania), kursach terapii dzieci i młodzieży (w ujęciu systemowym), Trenera Umiejętności Społecznych (Fundacja Pomoc Autyzm w Warszawie), szkolenie upoważniające do diagnozy niedojrzałości neuromotorycznej u dzieci i młodzieży (Szkolenie podstawowe nt. odruchów pierwotnych wg metody dr Sally Goddard z INPP w Chester pt. „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP) oraz szkolenie z zakresu diagnostyki spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD). Ukończyłam także Studia Podyplomowe na dwóch kierunkach: przygotowanie pedagogiczne oraz akademię konsultantów zarządzania w nurcie analizy transakcyjnej i w ujęciu systemowym. Wiedzę i doświadczenie kliniczne zdobywałam podczas odbywania stażu między innymi w: Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, na oddziałach neurologii i neurochirurgii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Poznaniu, w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie oraz Ciborzu, w Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Smochowicach oraz w ośrodku diagnozy autyzmu ProFuturo w Poznaniu.

W mojej pracy bliska mi jest myśl Jespera Juula, którą wykorzystuję zarówno w pracy z dziećmi, jak i w edukacyjnych aspektach pracy z rodzicami i nauczycielami. Pracując z dzieckiem, pozostaję w kontakcie i we współpracy z jego rodzicami i ze szkołą, by działania każdej strony były ze sobą sprzężone. W Klinice zajmuję się diagnozą psychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz psychoterapią młodzieży i młodych dorosłych. W pracy z pacjentem oprócz wsparcia i towarzyszenia mu w zgłaszanych trudnościach, odwołuję się do wiedzy o neurorozwoju. W procesie terapii ważne są dla mnie obszary wzmacniania autonomii oraz rezyliencji u pacjenta. Zajmuję się diagnozowaniem zaburzeń neurorozwojowych: ADHD, FASD, specyficznych trudności szkolnych, zaburzeń rozwoju psychoruchowego oraz prowadzę diagnozę przesiewową w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Oprócz powyższych moje zainteresowania zawodowe skupiają się również na pracy terapeutycznej w asyście koni z osobami: uzależnionymi i doświadczającymi traumy, z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz zaburzeniami neurorozwojowymi.

Moje obszary pracy:

  • praca z dziećmi z trudnościami szkolnymi (stres, relacje rówieśnicze, relacje z nauczycielami),
  • praca z rodzicami,
  • wpieranie dzieci i młodzieży z niską samooceną oraz z różnymi problemami adaptacyjnymi (w tym uzależnienia),
  • pomoc w kształtowaniu świadomości emocjonalnej i regulacji emocji,
  • praca z dzieckiem/nastolatkiem w depresji,
  • praca z dziećmi/nastolatkami w trudnych sytuacjach życiowych (żałoba, rozwód rodziców, choroba),
  • praca z dzieckiem/nastolatkiem, które doświadczyło przemocy w rodzinie,
  • praca z dzieckiem/nastolatkiem z niezgodnością płciową,
  • diagnoza psychologiczna