Grażyna Barankiewicz-Skibińska

Jestem psychologiem, ukończyłam Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od ponad dwudziestu lat kształcę się w ramach Koła Warszawskiego Psychoanalizy New Lacanian Scholl, którego jestem jednym z członków założycieli. Od 1995 roku prowadzę prywatną praktykę psychologiczną i psychoanalityczną.

W Klinice prowadzę:

  • Konsultacje dla rodziców
  • Psychoterapię młodzieży
  • Psychoterapię indywidualną

Doświadczenie i kwalifikacje

Pracowałam także w latach 1998-2004 jako psycholog w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar” w Poznaniu, prowadząc indywidualną psychoterapię. Przez kilkanaście lat jako psycholog w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Poznaniu i następnie Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów nr 2 w Poznaniu, przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Od 2005 roku jestem na liście biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Poznaniu w dziedzinie psychologii, opiniuję zwłaszcza w zakresie spraw rozwodowych, rodzinnych i nieletnich.

Obszary pracy:

  • Psychoterapia dla dorosłych
  • Psychoterapia młodzieży
  • Konsultacje indywidualne
  • Konsultacje dla rodziców: w sytuacji rozwodu i innych trudności rodzinnych związanych z konsekwencjami prawnymi, w zakresie ustalania kontaktów oraz w przygotowaniu planu opieki rodzicielskiej dla sądu