dr Angelika Staszewska

Jestem doktorem nauk o zdrowiu, specjalistą w zakresie psychodietetyki, dietetyki oraz promocji zdrowia. W 2004 roku ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, na którym obroniłam swoją rozprawę doktorską. Posiadam także tytuł MBA dla kadr medycznych. Z Uniwersytetem SWPS jestem związana od 2011 roku, na którym prowadzę Poradnię Dietetyki i Psychodietetyki.

Doświadczenie i kwalifikacje

Specjalizuję się w pracy z pacjentami z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, napadowe objadanie się) oraz z pacjentami z nadwagą i otyłością. Podczas spotkań dokładam starań, aby pacjenci odnosili zamierzone efekty i realizowali swoje cele. Priorytetem jest dla mnie zdrowie pacjentów oraz racjonalne i zbilansowane żywienie. Nie obiecuję spektakularnych efektów, które mają być osiągnięte w nierealnym czasie, ponieważ wiem, że wprowadzanie zmian jest procesem, który trwa. Zależy mi na tym, aby efekty podejmowanych działań były długoterminowe, dlatego pacjenci mogą liczyć zarówno na wsparcie dietetyczne, psychodietetyczne oraz motywacyjne.

Poza pomocą pacjentom w powrocie do zdrowia i zmianie nawyków żywieniowych, celem mojej pracy jest również edukacja, prowadzenie badań naukowych oraz projektowanie zmian społecznych w obszarze żywienia i zdrowia.

Jestem autorem kilkunastu publikacji naukowych oraz redaktorem serii wydawniczej “Nowe oblicza ochrony zdrowia”, w ramach której ukazały się trzy pozycje książkowe dotyczące ochrony zdrowia. Prowadzę zajęcia dla studentów Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, jestem autorem programu zajęć kierowanego do studentów kierunku Psychologia z zakresu psychodietetyki.

Moje obszary pracy:

  • praca z pacjentami z zaburzeniami odżywiania (m.in. anoreksja, bulimia, napadowe objadanie się),
  • praca z pacjentami z nadwagą,
  • praca z pacjentami z otyłością,
  • konsultacje dla rodziców w sprawach związanych z odżywianiem dzieci (np. odchudzanie się nastolatki),
  • praca z pacjentami z niedowagą niewynikającą z zaburzeń odżywiania,
  • konsultacje żywieniowe w wybranych jednostkach chorobowych (np. nadciśnienie tętnicze, choroby tarczycy, depresja).