Diagnoza ADHD dzieci i młodzieży
girl with paint of body

Proces diagnostyczny ADHD w naszej Klinice składa z kilku etapów:

Spotkanie nr 1
Na pierwsze spotkanie, podczas którego zostanie przeprowadzony szczegółowy wywiad dotyczący dziecka, zapraszamy rodziców (opiekunów). Jeśli Państwo posiadacie, to warto zabrać ze sobą kopie opinii, orzeczeń, diagnoz z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych lub innych placówek, opinie ze szkoły dotyczące funkcjonowania dziecka, wyniki diagnozy integracji sensorycznej. Podczas tego spotkania zostanie także przekazany kwestionariusz CONNERS 3 dla rodzica oraz nauczyciela.
(ok. 60 min; 250 zł)

Spotkanie nr 2
To spotkania z dzieckiem/nastolatkiem, na którym zostanie przeprowadzone badanie kwestionariuszowe oraz wywiad. (ok. 50 min; 250 zł)

Spotkanie nr 3
W wizycie bierze udział dziecko/nastolatek. Służy ono badaniu funkcji wykonawczych.
(do 90 min; cena 350 zł)

Spotkanie nr 4
Jest po spotkanie podsumowujące, na które są zaproszeni rodzice oraz starsi nastolatkowie. Podczas tej wizyty zostaną omówione wyniki badania, przekazane zalecania oraz pisemne podsumowanie.
(ok. 50 min; 250 zł)

Z wynikami badania należy udać się do lekarza psychiatry, który potwierdzi lub wykluczy ADHD.

Zapraszamy!