Warsztaty “Przytul mnie mocno” (Hold Me Tight®)

Terminy
Warsztaty trwają trzy dni, w piątek 18.00-21.00, sobotę 9.00-19.00, niedzielę 9.00-18.00.
Podajemy do wyboru najbliższe terminy:
14-16 czerwca (dla 5 par)
28-30 czerwca (dla 5 par)

Miejsce
Zajęcia odbywają się w Poznaniu, przy ulicy gen. Tadeusza Kutrzeby 10, w Klinice Rodzina-Para-Jednostka.

Warunki
Zapewniamy przerwy kawowe, napoje, ciasto i owoce. Przerwy obiadowe uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. W sobotę i niedzielę przerwa obiadowa 13.00-14.00.
Uczestnicy otrzymują materiały związane z prezentowaną podczas warsztatów wiedzą oraz książkę związaną z tematyką związku. Każda para, po warsztatach, może skorzystać z bezpłatnej konsultacji z prowadzącymi (terminy do umówienia po warsztatach) w celu wspólnego podsumowania doświadczeń uzyskanych w czasie warsztatów.

Koszt:
2100pln/para

Zapisy
Prosimy o zgłaszanie się drogą mailową na adres: m.sekowska@klinika-poznan.pl
Prosimy o zaznaczenie jednego z terminów

„Istotę szczęśliwych związków stanowi głęboka ufność, że partnerzy wiele dla siebie znaczą i niezawodnie zareagują, kiedy zajdzie taka potrzeba. Dająca poczucie bezpieczeństwa miłość jest otwartym kanałem, przez który przepływają wysyłane nawzajem emocjonalne sygnały. Miłość to nieustanny proces dostrajania się, nawiązywania połączenia, niedostrzegania sygnałów i błędnego ich odczytywania, tracenia kontaktu, naprawy i odnajdowania głębszego powiązania. Jest to taniec, w którym partnerzy rozdzielają się i ponownie odnajdują, minuta po minucie i dzień po dniu”.
(Sue Johnson „Sens miłości”)

Bazą dla warsztatów PRZYTUL MNIE MOCNO (HOLD ME TIGHT®) jest Terapia Skoncentrowana na Emocjach, rozwijana przez kanadyjską badaczkę i psychoterapeutkę – Sue Johnson. Jej główne tezy zostały zawarte w książce „Przytul mnie mocno”. Sue Johnson stworzyła autorskie warsztaty edukacyjno-rozwojowe dla par, które pokazują nową teorię miłości nie tylko w jej założeniach, ale też w praktyce.

Warsztaty są dla par, które:
• Chcą lepiej się rozumieć i budować swoją więź,
• Potrzebują bezpiecznej przestrzeni, by omówić zranienia jakich doznali w związku,
• Mają poczucie, że ciągle powtarzają ten sam schemat prowadzący do cierpienia,
• Pragną pogłębić swój związek,
• Chcą rozpoznawać wzajemnie swoje potrzeby i odpowiadać na nie,
• Chcą wzmocnić pozytywny cykl pozwalający budować związek,
• Są zaciekawione sobą i pracą nad swoim związkiem i są chętne poznać nową teorię miłości.

Warsztaty są dla wszystkich par bez względu na wiek, staż związku czy płeć osób będących ze sobą w relacji.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że warsztaty nie są skierowane do par, w których:
• Któryś z partnerów zdecydował o rozstaniu się,
• Występuje problem z obszaru zdrowia psychicznego,
• Występuje problem przemocy emocjonalnej bądź fizycznej,
• Któraś z osób jest zaangażowana emocjonalnie w relację z kimś innym.

Dlaczego z nami:
• Bo jesteśmy doświadczonymi psychoterapeutami ze stażem ponad 20-letnim,
• Jesteśmy psychoterapeutami par w nurcie EFT
• Jesteśmy małżeństwem z kilkunastoletnim stażem i wieloma własnymi rozwojowymi doświadczeniami
• Nie zawsze się zgadzamy, co daje możliwość posłuchania o różnych zjawiskach z dwóch różnych punktów widzenia
• Z doświadczenia wiemy, że oboje dla grup tworzymy bezpieczną i jednocześnie rozwojową atmosferę

Praca w trakcie warsztatów opiera się na częściach wspólnych związanych z poznawaniem nowej wiedzy i dyskutowaniem o niej w grupie oraz na intymnych rozmowach pomiędzy partnerami w kameralnej atmosferze oddzielnych pokoi. Prowadzący przygotowują pary do przeprowadzenia rozmów – opisując cele tych rozmów, podając przykłady z praktyki, odpowiadając na pytania. W czasie rozmów też wspierają pary. W trakcie warsztatów jest zaplanowanych 8 rozmów, które służą wzmocnieniu więzi, pozwalają pogłębić relację, prowadzą do osiągnięcia w parze nowej jakości związku.

W trakcie rozmów każda para będzie miała okazję:
1. Porozmawiać o wzorcach rodzinnych, które każda osoba wnosi do swojego związku oraz o istniejącej w parze koncepcji miłości.
2. Rozpoznać sposób wchodzenia w negatywny cykl prowadzący do kłótni i cierpienia.
3. Znaleźć czułe punkty uruchamiające wzajemne reakcje wzmacniające cykl negatywny.
4. Zająć się naprawianiem błędów i tworzeniem bezpiecznych podstaw dla relacji.
5. Przeprowadzić otwartą rozmowę „Przytul mnie mocno”.
6. Wybaczyć sobie wzajemnie doznane zranienia i wzmocnić proces budowania zaufania.
7. Porozmawiać o budowaniu bliskości przez seks i dotyk.
8. Poszukać sposobów dbania o swój związek w każdym kolejnym dniu.
Struktura i dynamika warsztatów prowadzi pary ku coraz większemu otwieraniu się na siebie i wzmacnianiu wspólnego zaangażowania przy zachowaniu własnych granic, własnej autonomii. Obecność doświadczonych terapeutów oraz innych par wzmacnia atmosferę wzajemnego poznawania się i tworzenia transformujących doświadczeń w relacji. Urealnia obraz pary i pokazuje jak przypływy i odpływy są typowe dla każdego związku. I jak bardzo ważne jest wracanie do siebie i sięganie po zaangażowaną, rozumiejącą,
przyjmującą obecność najbliższą osobę.

Prowadzący

Magdalena Sękowska
Jestem psycholożką, psychoterapeutką, terapeutką terapii seksualnej, konsultantką zarządzania, coachem, dyrektorką Kliniki Rodzina-Para-Jednostka w Poznaniu. Pracuję z ludźmi w różnych kontekstach zawodowych i rozwojowych od ponad 35 lat. Prowadzę psychoterapię indywidualną z wykorzystaniem analizy transakcyjnej a szczególnie analizy skryptów międzypokoleniowych, podejścia narracyjnego oraz systemowego, psychoterapię par z wykorzystaniem podejścia EFT (Terapia Skoncentrowana na Emocjach), analizy skryptów międzypokoleniowych oraz terapii seksualnej, prowadzę psychoterapię rodzin- szczególnie z problemami odżywiania, problemami utraty/żałoby oraz z problemami depresyjnymi, wykorzystuję w swojej pracy autorską metodę obserwacji relacji pomiędzy dziećmi a rodzicami w warunkach naturalnych – w domu. Prowadzę konsultacje seksuologiczne dla par. W Klinice wspieram pracę systemową w znaczeniu pracy z całym systemem rodzinnym oraz systemem psychoterapeutycznym. Prowadzę wykłady psychoedukacyjne od ponad 30 lat, szkolę przyszłych psychoterapeutów, piszę artykuły
do różnych czasopism oraz komentarze merytoryczne do bajek terapeutycznych. Aktywnie pracuję w kontekście biznesowym tworząc diagnozy systemów organizacyjnych, wspomagając procesy sukcesji, pracując z trudnymi sytuacjami dla osób zarządzających, wspomagając managerów oraz zespoły. Prowadzę warsztaty komunikacji i współpracy dla zespołów teatralnych i zespołów z obszaru kultury.

Maciej Olsztyński
Jestem psychologiem i psychoterapeutą, coachem i konsultantem zarządzania. Pracuję z ludźmi w sytuacjach pomagania w różnych kontekstach – osobistym i zawodowym – od ponad 25 lat. Ukończyłem czteroletni kurs psychoterapii certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w Krakowskim Centrum Edukacji Cogito – w pracy psychodynamicznej i systemowej. Swoje umiejętności pracy z parami uzyskałem w ramach kursu terapii par EFT Externship i pracuję z parami z wykorzystaniem Terapii Skoncentrowanej na Emocjach. Jestem Praktykiem Analizy Transakcyjnej po 9 letnim okresie szkolenia.
Pracuję wykorzystując myślenie systemowe zarówno w kontekstach indywidualnych, jak i rodzinnych oraz organizacyjnych. Pracuję z osobami z problemami osobistymi oraz z osobami, które przeżywają kryzysy związane z pracą zawodową – kryzysy osób w pozycjach managerskich oraz kryzysy dotykające właścicieli firm. Pracuję też z osobami młodymi – młodzieżą – by wspierać je w poszukiwaniu swojego sensu życia, odpowiedzi na ważne pytania, by ich wspomagać w ich kryzysach, depresji, trudach tożsamościowych. W pracy z organizacjami zajmuję się przeprowadzaniem diagnoz kultury organizacyjnej oraz wspieraniem procesów zarządzania ludźmi od strony pracy z zarządami firm i managerami różnych szczebli.

Terminy
Warsztaty trwają trzy dni, w piątek 18.00-21.00, sobotę 9.00-19.00, niedzielę 9.00-18.00.
Podajemy do wyboru najbliższe terminy:
14-16 czerwca (dla 5 par)
28-30 czerwca (dla 5 par)

Miejsce
Zajęcia odbywają się w Poznaniu, przy ulicy gen. Tadeusza Kutrzeby 10, w Klinice Rodzina-Para-Jednostka.

Warunki
Zapewniamy przerwy kawowe, napoje, ciasto i owoce. Przerwy obiadowe uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. W sobotę i niedzielę przerwa obiadowa 13.00-14.00.
Uczestnicy otrzymują materiały związane z prezentowaną podczas warsztatów wiedzą oraz książkę związaną z tematyką związku. Każda para, po warsztatach, może skorzystać z bezpłatnej konsultacji z prowadzącymi (terminy do umówienia po warsztatach) w celu wspólnego podsumowania doświadczeń uzyskanych w czasie warsztatów.

Koszt:
2100pln/para

Zapisy
Prosimy o zgłaszanie się drogą mailową na adres: m.sekowska@klinika-poznan.pl
Prosimy o zaznaczenie jednego z terminów