Szkolenie z Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców

woman in black crew neck shirt

Warsztaty są kierowane do rodziców dzieci żłobkowych, przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

Szkolenie składa się z 5 spotkań, każde po 3 godziny.

Daty spotkań

  • 17,31 października,
  • 14, 28 listopada
  • 12 grudnia od 17:00 do 20:00

Zapisanie się na szkolenie jest równoznaczne z wpłaceniem całości opłaty za Warsztaty. Płatność dotyczy rezerwacji miejsca w grupie a nie obecności na zajęciach.

Maksymalna liczba osób to 12. Warsztat odbędzie się przy minimalnej liczbie uczestników – 8 osób.

Po skończeniu szkolenia otrzymasz zaświadczenie uczestnictwa w warsztatach.

Cena szkolenia to: 1200/os – za 5 warsztatów

Szkolenie prowadzone jest przez certyfikowanego Edukatora Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców.

Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać na adres mailowy: kontakt@klinika-poznan.pl

Jeżeli jako rodzic borykasz się z trudnościami wychowawczymi jak postawa buntownicza, brak posłuszeństwa, agresja, brak samodzielności czy niska motywacja lub jej brak u swoich dzieci to szkolenie jest dla Ciebie.

Pozytywna Dyscyplina to nurt wychowawczy oparty na filozofii i naukach Alfreda Adler’a i Rudolfa Dreikurs’a, którzy jako pierwsi postrzegali dziecko jako równoprawny podmiot w relacji dziecko- dorosły. Założenia pozytywnej dyscypliny dokładnie pokazują, że dziecko potrzebuje troskliwego i jednocześnie stanowczego rodzica.

Pozytywna dyscyplina pomaga wzmacniać więź między rodzicem a dzieckiem. Pielęgnuje w dziecku poczucie przynależności i bycia ważnym. Uczy jak jednocześnie mieć życzliwą i stanowczą postawę czyli jak być asertywnym. Buduje autorytet przez relacje oparte na szacunku do drugiej osoby. Rozwija kompetencje, sprawia, że dziecko wyrasta na szczęśliwego i autonomicznego dorosłego. Jest alternatywną dla kar i nagród.

Dodatkowo Pozytywna Dyscyplina daje konkretne narzędzia. Warsztaty są ułożone w bloki tematyczne, które prowadzą krok po kroku po konkretnych technikach. Każdy z warsztatów pomoże w zdobyciu konkretnych umiejętności, które będziesz mógł dalej doskonalić w relacji z własnym dzieckiem.

Pozytywna dyscyplina jest metodą wszechstronną, ma zastosowanie w relacjach prywatnych i zawodowych. Uczy jak modelować zachowania w szkole, przedszkolu, domu i pracy. Jest wiedzą uniwersalną, którą można wykorzystać w każdym obszarze życie.

Warsztat 1

Pozytywne podejście – jaki mam styl rodzicielski

Na warsztacie poznamy różnice pomiędzy różnymi stylami rodzicielskimi. Dowiemy się jakie myśli, uczucia i decyzje mogą podejmować dzieci w reakcji na rożne style wychowania. Skupimy się nad kwestią zrozumienia skutków bycia nadmiernie uprzejmym lub nadmiernie stanowczym oraz poznamy zalety bycia jednocześnie uprzejmym i stanowczym.

Warsztat 2

Dzieci zachowują się dobrze jak czują się dobrze

Celem warsztatu jest zdobycie wiedzy co dzieje się w naszym mózgu, kiedy tracimy nad sobą kontrolę. Porozmawiamy także o skutkach długofalowego krzyku czy karania dziecka. Dodatkowo zapoznamy się z techniką pytań pełnych ciekawości. Z warsztatu dowiemy się jak naprawiać błędy oraz jak można je wykorzystać do poprawy jakości naszych relacji z dziećmi.

Warsztat 3

Narzędzia PD

Błędne strategieWczujemy się w świat dziecka i zapoznamy się z czterema sposobami postrzegania (błędnych strategii), które prowadzą do niewłaściwego zachowania dziecka. Poznamy techniki pozwalające wywierać pozytywny wpływ na dziecko, które kieruje się błędnym celem.

Warsztat 4

Narzędzia PD – Rozwiązywanie trudności

Na warsztacie zajmiemy się metodami zachęcania dzieci do podjęcia różnych działań. Poznamy różnicę między zachętą a pochwałą; zachęcaniem a ułatwianiem czy pytaniem a poleceniem. Dowiemy się jak ważne jest unikanie nadawania etykiet dzieciom i jak tego nie robić.

Warsztat 5

Narzędzia PD – Praktykowanie interwencji rodzicielskich

Zapoznamy się z techniką spotkań rodzinnych oraz zasadami ich organizacji w domu – jest to jedna z fundamentalnych technik Pozytywnej Dyscypliny.

Prowadzący

Mariola Tarnawska-Rzeszczak

Certyfikowany Edukator Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców.

woman in black crew neck shirt

Warsztaty są kierowane do rodziców dzieci żłobkowych, przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

Szkolenie składa się z 5 spotkań, każde po 3 godziny.

Daty spotkań

  • 17,31 października,
  • 14, 28 listopada
  • 12 grudnia od 17:00 do 20:00

Zapisanie się na szkolenie jest równoznaczne z wpłaceniem całości opłaty za Warsztaty. Płatność dotyczy rezerwacji miejsca w grupie a nie obecności na zajęciach.

Maksymalna liczba osób to 12. Warsztat odbędzie się przy minimalnej liczbie uczestników – 8 osób.

Po skończeniu szkolenia otrzymasz zaświadczenie uczestnictwa w warsztatach.

Cena szkolenia to: 1200/os – za 5 warsztatów

Szkolenie prowadzone jest przez certyfikowanego Edukatora Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców.

Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać na adres mailowy: kontakt@klinika-poznan.pl