Grupa terapeutyczna dla nastolatków od 16 do 19 roku życia

A Female Teenager Wearing Red Long Sleeves

Chęć wzięcia w konsultacji celem zakwalifikowania do udziału w grupie, prosimy zgłaszać pod numerem 729 988 560 lub na adres mailowy: kontakt@klinika-poznan.pl

Koszt jednej sesji terapii grupowej to 150 zł, opłata jest wnoszona z góry za 4 spotkania.
Koszt sesji konsultacyjnej z rodzicem to 200 zł

Psychoterapia grupowa dla nastolatków to przestrzeń, w której młody człowiek ma możliwość:

 • uświadomić i omówić swoje funkcjonowanie z innymi ludźmi
 • rozpoznać swoje emocje w związku z samym sobą oraz w relacjach z najbliższymi
 • podzielić się swoimi doświadczeniami
 • uczyć się od innych, ale także przyjmować informacje zwrotne na swój temat
 • zobaczyć, jakie emocje budzi w innych ludziach
 • nauczyć się reflektować nad swoim zachowaniem i emocjami – może „nauczyć się zastanawiać”

Dla kogo?

Zapraszamy wszystkie młode osoby, które:

 • doświadczają trudności w relacjach z rodziną i rówieśnikami
 • czują się samotne, nieśmiałe i niezrozumiane
 • borykają się z problemami w szkole, w domu i w najbliższym środowisku
 • szukają odpowiedzi na pytanie “kim jestem?”
 • poszukują swojej drogi w życiu
 • mają obniżoną samoocenę i nie wierzą w siebie
 • są w trudnej sytuacji życiowej
 • mają obniżony nastrój i brak motywacji
 • mają poczucie inności i nie znajdują miejsca w grupach rówieśniczych

O uczestnictwie w grupie decyduje rozmowa konsultacyjna z dzieckiem i rodzicami podczas której terapeuta ustala, czy nie ma przeciwwskazań do terapii dziecka w takiej formie. Konsultacja polega na przeprowadzeniu wywiadu diagnostycznego z rodzicem i dzieckiem. Na spotkanie konsultacyjne prosimy przynieść dokumentację dziecka ze szkoły oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli taką posiada).

Osoby decydujące się na pracę w grupie deklarują uczestnictwo w całym cyklu spotkań. Grupa ma charakter zamknięty, trwa 8-9 miesięcy, spotkania odbywają się co tydzień w czwartki o godzinie 18.00, do 19.30. Grupa liczy od 6 do 10 osób i prowadzona jest przez dwóch psychoterapeutów posiadających przygotowanie i kwalifikacje do takiej formy pracy z młodzieżą. Grupa rozpocznie się na przełomie października/listopada.

Jednocześnie rodziców uczestników grupy zapraszamy na grupę wsparcia, na której będą omawiane problemy i dylematy z perspektywy rodziców . Dwóch doświadczonych psychoterapeutów (Magdalena Sękowska i Maciej Olsztyński) będzie wspierać rodziców w pełnieniu roli towarzysza rozwoju nastolatka. Spotkania z rodzicami będą się odbywać raz w miesiącu, w godzinach od 18.00 do 21.30. Koszt uczestnictwa 1 rodzica- 150pln/obojga rodziców – 200pln. Terminy zostaną podane do wiadomości po zorganizowaniu się grupy.

Prowadzący

A Female Teenager Wearing Red Long Sleeves

Chęć wzięcia w konsultacji celem zakwalifikowania do udziału w grupie, prosimy zgłaszać pod numerem 729 988 560 lub na adres mailowy: kontakt@klinika-poznan.pl

Koszt jednej sesji terapii grupowej to 150 zł, opłata jest wnoszona z góry za 4 spotkania.
Koszt sesji konsultacyjnej z rodzicem to 200 zł